Vikten av kroppsspråk!

När jag började som lärare fick jag ofta höra att det syntes att jag hade erfarenhet och kunskap om hundar då jag var så tydlig i rollen som lärare och kunde få ordning på en stökig klass. Funderade mycket på vad är det som gör detta? Hur gör jag det?

En del är givetvis min förståelse för andra med ADHD då jag själv har det. Jag ser alla elever, berömmer, uppmuntrar och motiverar. Men framförallt är jag 100% ärlig och med det menar jag att det jag säger med ord säger jag också med mitt kroppsspråk.

En bestämd Camilla är bestämd i ord och röst samt har en bestämd kroppshållning, jag blir stor och stel i kroppen och blicken tittar rakt in i eleverna utan att vika undan. Eleverna vet att nu gick de för långt 😜

En glad och positiv Camilla har mjuk och trevlig röst, ett leende på läpparna, positiva ögon och ett positivt, lättsamt och avslappnat kroppsspråk. 🥰

Man måste skapa en god relation och ömsesidig respekt mellan mig som lärare och elever. Allt man gör och säger i klassrummet underlättas av att använda kroppsspråket. Det är viktigt att bli medveten om sitt eget kroppsspråk för kroppsspråket ljuger aldrig. Så är du irriterad på en elev kommer kroppsspråket tala om det hur glatt du än talar.

Lägger man då till att många av oss med ADHD ser allt svart/vitt, det finns inga gråzoner så är det ännu viktigare att vara ärlig och säga och göra samma sak.

Hur ska annars en med ADHD kunna lita på läraren?

Allt bygger ju på att vi i grunden är ett flockdjur där kroppsspråket är en väldigt viktig del av vårt språk.
Finns det forskning på detta? Ja massor! Bland annat denna:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288804/FULLTEXT01.pdf

Ett examens arbete på lärarutbildningen på Linné universitetet som belyser vikten av pedagogers medvetenhet och användande av kroppsspråk i undervisningen. 💞

Anpassning i skolan hur svårt kan det vara?!

Reflekterade över denna bild och undervisning i skolan =)

Hur svårt kan det vara att anpassa så det fungerar för alla i denna klass? Behövs mängder av anpassningar? Nej verkligen inte!Man kan enkelt fälla trädet lite ut över vatten t.ex havet eller en sjö (beroende på om det är saltvattenfisk eller inte).Om målet är att ta sig till toppen på trädet så kan då alla nå toppen =)

De når samma mål fast på olika sätt!

Frågan Varför? 🤣

Alla vi med ADHD vill ofta veta varför vi ska göra något, varför vi ska lära oss just det ämnet eller vad vi har för nytta av det 🤷🏻‍♀️

Många är de gånger jag har frågat varför i mitt liv. Varför ska jag dyka i en bassäng när det är roligare att göra det i sjön. Frustrerad idrottslärare ringde hem och bad mamma och pappa att träna med mig så jag vågade stoppa huvudet under vattenytan. Mamma förstod aldrig varför jag tjurade ihop och vägrade dyka i bassängen. Jag själv har förstått i vuxen ålder att det handlade om motivation och viljan att förstå varför jag ska göra något så tråkigt som att dyka i en bassäng jämfört med att dyka i en sjö med växter och djurliv. 🤣🤪

Det hjälper liksom inte att säga att vi ska lära oss detta för det ingår i kursen eller att du ska göra detta för att det är bra för hälsan.
Vi behöver få veta mer för att motivera oss till att lära eller göra.

Alla människor behöver få känna mening med det man gör och sammanhang. Många med ADHD har problem med att känna mening och förstå sammanhang. Därför är det extra viktigt att förklara varför en med ADHD ska göra eller lära en sak 🤩💖

Utan mening är det svårt att motivera sig! En mening som ger motivation kan faktiskt vara belöning.

Tänk dig att du varje timme ska bygga ett torn av klossar och att någon river det vid timmens slut så att du kan bygga upp igen timmen efter. Hur meningsfyllt skulle det vara dag efter dag? Skulle du kunna motivera dig att fortsätta dag efter dag, timme efter timme?

Troligen inte och så är livet för oss med ADHD och anledningen till varför vi vill veta mer innan vi gör är för att hitta meningen 🥰

Anpassad undervisning 🥰

Många med ADHD är verbala processare och tänker snabbt samt är mycket här och nu och har svårt för att dämpa sina impulser.

Tänk dig då sitta i skolan, stilla och försöka koncentrera dig på vad läraren går igenom. Sen på det komma på en fråga om ämnet läraren pratar om eller något inom ämnet.
Dessutom för att bäst lära sig behöver eleven prata med sig själv eller någon annan (verbal processare).

Tänk efter vad är vanligast i skolan? Jo att alla ska sitta tysta, stilla och att alla frågor tas efter genomgången.
Då har de med ADHD redan tappat bort vad läraren pratar om, vad de ens funderade på och vad läraren fortsatte prata om. Vi som lärare har då ”tappat” dessa elever i undervisningen. 🤷🏻‍♀️

Hur kan vi då göra annorlunda?

  • Låt eleverna avbryta med sina frågor
  • Bromsa upp impulsiviteten så att vi håller oss till ämnet och kommer tillbaka till det som vi gick igenom för dagen.
  • Låt eleverna vara aktiva lyssnare och få svara på frågor och under genomgången.
  • Låt eleverna diskutera i grupper efter eller under genomgången så att de kan processa och göra in kunskaperna.
  • Tillåt någon form av rörelse beroende på vad som passar bäst för respektive elev. Pilla med saker med fingrarna som inte stör andra, sittdyna som gör att eleven kan vicka på rumpan, ståbord, utrymme längst ned i klassrummet där någon kan gå lite fram och åter utan att störa de andra eleverna.

Jag tror att de allra flesta lärare och pedagoger i dagens skola har denna förmåga till pedagogisk variation, är endast fantasin som sätter gränserna och det behöver inte vara så svårt! 👍