Att ha med sig alla elever i klassrummet 😍

Längesen jag skrev i bloggen men så har omställningen till återigen distansundervisning fått ske på grund av ökad smittspridning av corona.

Det tar upp lite tid samtidigt har jag reflekterat lite över hur detta gynnar vissa elever och missgynnar vissa andra samt hur vi lärare undervisar på ett konstruktivt sätt som gynnar inlärning för alla.

Det är en konst som inte alla gånger är lätt att få med sig alla elever i klassrummet vare sig det är i det fysiska klassrummet eller som nu igenom den digitala världen. Måste också säga att tycker alla landets lärare gör ett fantastiskt arbete med att försöka lära barn och ungdomar lärdomar för livet ❤️ Heja alla lärare 👏🏻

Gick en fortbildningsdag via Riksförbundet Attention (attention.se) som heter “Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö” där de pratade om aktiva kontra passiva genomgångar och hur det ena är svårare för oss med ADHD och andra NPF diagnoser.

Vad menar de med aktiva och passiva genomgångar?

Skillnaden är att vid aktiva genomgångar får eleverna själva vara aktiva lyssnare som deltar aktivt genom att svara på frågor, korta diskussioner eller kanske ett quiz med frågor om genomgången direkt efter. Vid passiva genomgångar är eleverna endast passiva lyssnare och läraren kör en monolog till eleverna.
Det säger sig självt att passiva genomgångar är nästintill omöjlig för NPF elever och att aktiva genomgångar skapar en större kunskap efteråt hos eleverna, helt enkelt de minns bättre.
Alla minns säkert en tråkig föreläsning där föreläsaren monotont pratar genom hela föreläsningen utan att göra lyssnarna delaktiga på något sätt?! Hur mycket minns ni?

Det fick mig att fundera kring hur man löser detta rent praktiskt med sina elever framförallt på distans, för oavsett de har diagnos eller ej så är alla elever gynnade av detta sätt att undervisa 😃

Att genomföra aktiva genomgångar i såväl klassrummet som på distans

Sättet jag undervisar på, som uppskattas av eleverna, handlar om att ha aktiva lyssnare. Jag ställer frågor om det jag pratar om hela tiden och stannar upp ibland och genomför en kortare diskussion kring en fråga inom området. Sen händer det att jag vid ett annat lektionstillfälle återkopplar till det vi gått igenom tidigare med en fråga eller två.
Tänker sedan vidare utveckla detta genom att testa köra en kortare quiz kanske via kahoot i slutet på genomgången alternativt i slutet på lektionen för att se om de hängt med och få de aktiva i genomgången, blir spännande att se vad det får för effekt på inlärningen 💪🏻
Viktigt då tänker jag är att vara tydlig med att så kommer ske för att få de aktiva under genomgången 🤪 Detta funkar i både klassrummet och via distansundervisningen.

Ett annat litet tips för att få eleverna att lyssna mer aktivt och kunna släppa tanken på hur länge ska läraren hålla på, när slutar lektionen osv är att använda sig av en time timer och tydligt strukturera upp lektionens innehåll med hållpunkter och tider.

Hur arbetar ni andra runt om i Sverige med aktivt lärande?

Att anpassa ljudmiljön i klassrummet för bättre koncentration

Alla människor mår bra av så störningsfri ljudmiljö som möjligt. Mycket ljud och buller gör en utmattad. Allt handlar ju faktiskt i slutändan om en arbetsmiljö för både lärare och elever.

Enligt Anita Richmond hörselpedagog i Lund finns det mycket man kan göra för att minska buller och jobbiga ljud.

Med pedagogiska ledarskapsmedel kan man som lärare minska ljudnivån drastiskt i klassrummet. Det gäller bara att lära eleverna och ha respekt för varandra och inte surra, prata under genomgångar samt samtala med lägre röst. 

Hur gör ni alla lärare som läser min blogg?

Vad gör jag själv? 

Uppstart med varje ny klass börjar jag alltid med att presentera varandra sen vara tydlig med vad som gäller i mitt klassrum:

  • Vi respekterar varandra
  • När en talar är vi andra tyst
  • Inga mobiltelefoner används under lektion annat än för det som är tillåtet
  • Dörren till klassrummet är alltid stängd.

Nu undervisar jag på plan 5 så att ha saker bilar, människor mm som passerar fönstret existerar inte. Jag har själv ADHD vilket jag berättar för eleverna och kräver viss anpassning för att få det att fungera men denna anpassning gynnar alla oavsett de har diagnos eller ej.