Hur skapar vi trivsel på jobbet?

Läser i olika rapporter bla HRNytt att samtal på arbetsplatser blir allt mer tuffare och aggressivare och ledare behöver verkligen lära sig bemöta sina kollegor på ett mer konstruktivt och empatiskt samt lågaffektivt sätt.

Allt fler blir stressade, utmattade och jag tror följderna där blir att fler då får mer ADHD liknande beteende/problematik. Vilket gör det ännu viktigare att bemöta på rätt sätt, skapa bra arbetsklimat på arbetsplatserna och därmed minska stressen hos medarbetarna. 

Hur gör man det då undrar ni säkert?!

Det är ju svårt att inte reagera på det negativa bemötandet man får men ett bra tips är då att kliva in i en roll som man tidigare tränat fram och liksom distansera sig själv. Det är inte jag själv som får kritiken utan det är andra anledningar. 

Så vad gör jag då själv? Jo, jag bemöter personen med ett lugnt kroppsspråk, lugn röst, ger tydlig steg-för-steg information. Ställer öppna frågor som tex Hur menar du nu? Bemöter personen genom att visa förståelse men samtidigt komma med ett konstruktivt förslag.

Först och främst när du blir bemött av en aggressiv och tuff kollega/medarbetare/vän ”what ever” så tillåt dig själv att stanna upp, andas någon minut och analysera situationen och/eller händelsen och det personen menar/säger. 

Inte lätt jag vet, framförallt inte om du har en ADHD person framför dig. Då kanske du behöver be personen ta en paus, samla sig och boka mötet vid ett senare tillfälle. De starka känslorna behöver ha fått landa och dämpas i personen. Risken är annars stor att du endast triggar personen mer och gör situationen än värre. 

Tips är att inte heller bara gå på hårt tillbaka mot en person med ADHD. Dens ADHD kan skena som en raket och ett liv utan bromsar gör det svårt att bromsa upp sig själv. 🤗

Jag hoppas och tror dock att alla som läser denna blogg vet hur man ska bemöta människor med ADHD och att detta inlägg gav ytterligare lite tips på vägen i er utveckling till att minska stress och öka trivsel på jobbet 💕