Tid hur svårt kan det vara egentligen??

Tja vi kan ju ställa frågan så att alla förstår. Skulle du be en lam ställa sig upp och gå, skulle du säga åt en döv lyssna nu! Skulle du tala om för en med glasögon ta av dig de och lär dig se utan? Förmodligen svarar du nej på alla de frågorna. Vilket jag tycker är en självklarhet och det är det för många tack och lov 💕

Du undrar säkert varför jag ens tar upp dessa frågor?!

Ja det är en bra fråga, varför? Jo för att det finns människor med ADHD som ofta får höra att de ska klara saker de inte kan pga sin diagnos/ funktionavariation.
Att kunna sitta stilla i ett klassrum, kunna fokusera på vad mötet handlar om, kunna förstå tider osv. Listan kan göras lång. Men allt handlar om att leva med en diagnos på fyra bokstäver ADHD, en diagnos som tyvärr är väldigt osynlig.

För hur svårt kan det vara med tid egentligen? Jätte svårt. Förstår man inte per automatik hur lång tid någonting tar har man även svårt för att få ihop tider i livet. Hur lång tid tar det att äta frukost, gå ut till bilen, köra den till sjukhuset, parkera, gå in till läkartiden osv. Du som inte har ADHD vet förmodligen detta per automatik och gör sakerna i tid. Kan man lära sig då? Nä man kan faktisk inte det men precis som en lam får rullstol och en som ser dåligt får glasögon kan man med hjälp hitta strategier och lösningar runt hindret.

Det är sorgligt att människor i dagens samhälle inte kan visa förståelse för denna problematik. Nu gör faktiskt många det. Men kunskapen behöver utökas. Samhället behöver lära sig mer om ADHD. 💖

Vikten av kroppsspråk!

När jag började som lärare fick jag ofta höra att det syntes att jag hade erfarenhet och kunskap om hundar då jag var så tydlig i rollen som lärare och kunde få ordning på en stökig klass. Funderade mycket på vad är det som gör detta? Hur gör jag det?

En del är givetvis min förståelse för andra med ADHD då jag själv har det. Jag ser alla elever, berömmer, uppmuntrar och motiverar. Men framförallt är jag 100% ärlig och med det menar jag att det jag säger med ord säger jag också med mitt kroppsspråk.

En bestämd Camilla är bestämd i ord och röst samt har en bestämd kroppshållning, jag blir stor och stel i kroppen och blicken tittar rakt in i eleverna utan att vika undan. Eleverna vet att nu gick de för långt 😜

En glad och positiv Camilla har mjuk och trevlig röst, ett leende på läpparna, positiva ögon och ett positivt, lättsamt och avslappnat kroppsspråk. 🥰

Man måste skapa en god relation och ömsesidig respekt mellan mig som lärare och elever. Allt man gör och säger i klassrummet underlättas av att använda kroppsspråket. Det är viktigt att bli medveten om sitt eget kroppsspråk för kroppsspråket ljuger aldrig. Så är du irriterad på en elev kommer kroppsspråket tala om det hur glatt du än talar.

Lägger man då till att många av oss med ADHD ser allt svart/vitt, det finns inga gråzoner så är det ännu viktigare att vara ärlig och säga och göra samma sak.

Hur ska annars en med ADHD kunna lita på läraren?

Allt bygger ju på att vi i grunden är ett flockdjur där kroppsspråket är en väldigt viktig del av vårt språk.
Finns det forskning på detta? Ja massor! Bland annat denna:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288804/FULLTEXT01.pdf

Ett examens arbete på lärarutbildningen på Linné universitetet som belyser vikten av pedagogers medvetenhet och användande av kroppsspråk i undervisningen. 💞

NPF i skolan en enkel anpassning!

Efter ha genomfört lärstilstesterna på 6 klasser totalt 80 elever och summerat deras resultat ser jag en trend. Många är de elever som lär sig bäst kinestetiskt/praktiskt vilket är vanligt bland alla oss med ADHD. Sämst lär sig eleverna genom att lyssna och sedan redovisa skriftligt och vad gör vi som oftast i skolan? Jo just det vi lärare pratar, eleverna lyssnar och förväntas sedan redovisa sina kunskaper på skriftliga prov.. 🤷🏻‍♀️

Fått en tanke sen tidigare att anpassa undervisningen och klassrumsmiljön på mitt gymnasielärare jobb. Blev ännu mer övertygad om att det är det vi måste satsa på samt utöka kunskaper och förståelse för NPF diagnoser.

Riksförbundet Attention jobbar stenhårt för alla med NPF diagnoser. Bland annat har de sett till så även personer med ADHD får bli poliser, de har fixat så lärarutbildningens examensmål inkluderar kunskaper om NPF:

”Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.” Riksförbundet Attention

Baserat utifrån detta tror jag vi kan anpassa massor till liten kostnad, gäller bara att vara kreativa 🤩

Mina förslag på anpassning:

  • Färgkodning och tydlig skyltning.
  • Tyst men klocka som syns men inte hörs.
  • Tennisbollar på alla bordsben och stolsben ger ett tystare klassrum.
  • Tydlig struktur med när prov ska ske, vad vi gör under lektionerna.
  • Börja lektionen med lugn musik så att eleverna kommer till ro vid lektionsstart.
  • Ståbord, pilatesbollar, balanssittkuddar allt för variation.
  • En låda med saker att pilla med tex tangles, antistressbollar, gem, en ballong fylld med mjöl (funkar inte i alla klasser), papper att kludda på mfl.

Här är några tips från NPF pedagoger på en skola i Stockholm som satsat med enkla medel fått till det bra för alla elever inkluderat NPF eleverna. 🥰

Så vad säger ni, nu kör vi va?

Våra hjärnor är unika… låt oss vara det!

Låt oss vara unika, vi kommer lösa saker fast på vårt sätt. Ofta tänker vi utanför boxen men målet kan ni ge er på att vi kommer till.

Att leva med ADHD innebär att ha växt upp med massa negativa signaler från omgivningen, föräldrar, syskon, kompisar, lärare, idrottsledare, grannar mfl.

Negativa signaler innebär att få himlande ögon, suckar, ord som sitt still, du måste tänka efter före, det måste du väl ändå fatta?, skärp dig, sluta nu och försök hårdare. Alla dessa små ord, blickar, suckar, himlande ögon osv leder till nedtryckt självkänsla och självförtroende som ADHD personen kommer ta med sig genom livet.

Det är faktiskt så att alla ADHDare kämpar mot tusentals gliringar genom livet.

Egentligen skulle jag vilja säga kan du förklara hur jag ska fixa det rent konkret eller kan du förstå att detta är lika svårt för mig som att säga till en blind det är bara att läsa texten eller till en som sitter i rullstol att kliv upp och gå uppför trappan. Det skulle förmodligen ingen ens tänka tanken på att göra men lika fullt fortsätter människor i samhället att pika och försöka få barn eller vuxna med ADHD att fixa sådant som är omöjligt eller svårt för de att göra.

Vill vi verkligen bygga ett samhälle där alla personer med ADHD har fått en dålig start med låg självkänsla och dåligt självförtroende? Nej mest troligt inte! Så då börjar vi med att förändra detta i samhället, i vår omgivning, i skolan och som föräldrar och vänner.

Hur gör vi då?

Tja till att börja med acceptera allas olikheter och låt alla få utvecklas till den individ de är ämnade för =)

Acceptans är svårt vilket jag också kan förstå inte lätt då ADHD inte syns utanpå som det gör för en blind tex.

Som förälder och lärare acceptera att barnet rör på sig för att kunna koncentrera sig, hitta lösningar som hjälper istället som sittkuddar som är uppblåsta så man kan vicka på rumpan, ha tangles i klassrummet eller andra saker att klämma och pilla på utan att det för den sakens skull stör andra normalstörda som behöver sitta stilla för att kunna koncentrera sig.

Ståbord är andra bra alternativ att ha i klassrummet där eleverna kan välja att stå eller sitta ned.på en högre stol.

Oavsett vad så tror jag att vi ska acceptera och sluta tjata och gnälla på alla med ADHD som faktiskt gör så gott vi kan i en värld byggd för normalstörda.

Vi ska ändra på detta och ge alla barn med ADHD en god självkänsla och ett gott självförtroende tycker jag

Att undvika aggressiva utbrott och total härdsmälta

Många är de gånger jag har både pratat om och skrivit om att inte prata med en ADHD person som reagerar med aggression. Många fler kommer det säkerligen bli för det är viktigt för andra att förstå!

Framförallt går det inte att skälla på en som hamnat i aggression då det kanske inte är ilska utan panik och rädsla.

Fundera på hur det skulle kännas om du var tvungen att bli instängd i ett litet rum fullt i det du är som mest rädd för och där medan du får panik, skriker någon på dig att sluta och skärpa dig. Inte rätt eller hur?

För dig som har ADHD kan jag lova att du säkert vid flertalet tillfällen upplevt att hjärnan exploderar och allt blir bara svart för att sedan ”vakna upp” och få skäll och inte förstå varför?!

Det viktigaste är att hitta grundorsaken, det som utlöst ilskan från första början. Många grundorsaker är för lite sömn, för mycket eller för lite mat så det blir obalans på blodsockret, för höga krav från omvärlden utifrån sina bristande exekutiva förmågor eller helt enkelt uttråkning.

Nu säger ni säkert att alla barn måste ha tråkigt ibland men faktum är att inte alla fixar det utan hjälp. När vi med ADHD utsätts för uttråkning får våra redan låga halter av dopamin i hjärnan att bli extremt låga vilket stressar oss och stresshormonet adrenalin utsöndras. Börjar ni se vart det leder?

Vad ska man då göra för att minimera aggressiva utbrott?

Vuxna med ADHD är jag övertygad om kan hitta strategier på att få till sömnen och äta korrekt och se till att livet innehåller motion och roliga saker som bidrar till ökad dopamin. 

Det omgivningen runt vuxna med ADHD kan göra är att visa förståelse för att personen med ADHD inte alltid förstår förväntningar och krav. Och därmed kunna fråga och förklara tydligare. Det är också så att vi med ADHD behöver lära oss att fråga och bli medvetna om våra kroppars behov. Vet man med sig att sömnen varit dålig så kan man berätta det för familj och vänner så de får en chans att visa mer förståelse för att det inte går så lätt denna dag. ❤️ Allt handlar om kommunikation!

Till föräldrar med barn som har ADHD är kommunikation också viktig, meddela skolan hur helgen varit, nattens sömn och andra viktiga saker för skolan att veta. 

Se till att ditt barn får bra sömn, mat som ger rätt blodsocker balans. 

Hjälp ditt barn att ha tillräcklig stimuli för att må bra, inte för mycket och inte för lite. 

O ja ni ska träna med era barn att ha tråkigt under rätt förutsättningar, kanske efter en lång aktivitet ute har barnet lättare för att kunna sitta i soffan och ni bara pratar om livets alla gåtor. 

Försök ge ert barn, era elever i skolan eller era kollegor med ADHD bra förutsättningar till att finna sina styrkor och lyckas i livet! Jag är övertygad om att alla människor har styrkor och förmågor 💞

Att vara kvinna med ADHD utan att ha diagnos

När jag först funderade på om min problematik kunde bero på ADHD tänkte jag inte så mycket på vad det egentligen innebar.
Senare när jag blev mer medveten om att så var fallet, att ADHD med ganska stor säkerhet var det som var mitt problem då hände saker.
Först har man i hela livet försökt upprätthålla en kvinnlig fasad, vara den kvinna som samhället anser att man ska vara, den som klarar att sköta barn, hus och hem och samtidigt ha ett arbete.
Nåja alla ni som med mig har diagnos vet att detta inte alls fungerar då man har ADHD, att ens tro att struktur och ordning ska finnas hemmavid är bara att glömma!

Väl medveten om att ADHD var orsaken till mina problem, det som stressade mig inombords och det som fick saker i livet att strula. När jag liksom landade i den tanken så släppte alla försök till strategier omedvetet och allt blev extra mycket ADHD kaos. Det är så det går till enligt en studie som en psykiatriker vid namn Lotta Borg Skoglund beskrivit i sin bok “Från duktig flicka till utbränd kvinna”.
Ändå har samhället fortfarande väldigt svårt för att acceptera att vi med ADHD tänker och fungerar annorlunda.
Att tro att vi ska kunna vara en super women är att tro fel.

Har vid flertalet tillfällen tänkt tanken varför jag inte tycker mig hinna med planering i jobbet, fritidssysselsättningar, familjeliv trots att jag börjat förstå vad ADHDn innebär för mig.
Sen läste jag Lottas bok och förstod att det alla utan diagnos gör per automatik kan inte vi göra för vi behöver processa allt i flera steg för vår hjärna fungerar så. Det förklarar också varför vi med ADHD ofta har svårt för förändringar framförallt förändringar i dagsplanering och veckoplanering.

Det här med exekutiva och kognitiva funktioner hos personer med ADHD

Vet att jag skrivit om det tidigare men det är både intressant och viktigt att förstå för att kunna acceptera och hjälpa personer med ADHD på rätt sätt. Det kan annars vara svårt att förstå att det inte handlar om dålig vilja eller intelligens att en person med ADHD kan göra en sak intensivt men ha jättesvårt för att ens komma igång med en annan. 

Motivation handlar i mångt och mycket om den belöning som komma skall. Det ni utan ADHD kan är att bibehålla fokus och fortsätta i väntan på belöningen som kommer senare. Vi med ADHD kan inte det utan handlar utifrån våra impulser för att få belöning direkt. Vi kan förstå vad som behöver göras men brister i tålamod och gör sånt som ger belöning snabbare. Detta beror på att vår hjärna fungerar annorlunda, helt enkelt att pannlobens mognad är försenad eller aldrig riktigt mognar för oss. Det får till följd att ingen styr vår skuta (hjärnan), pannloben är som vårt flygledartorn och när ingen jobbar där följer man de starkaste impulserna vilket är snabb belöning. Detta fast man rent intelligent vet vad som istället borde göras. 

Alla ”normalstörda” har en fungerande hjärna som kan koppla på autopilot för inlärda saker, för processande av intryck och för att utnyttja hjärnans energisparande funktioner. Vi med ADHD kan inte det utan vi måste bearbeta allt manuellt vilket blir väldigt uttröttande, vi kan liksom inte slappna av och släppa på kontrollen för då utbryter kaos. Det är för er att förstå att det ni tar för givet har inte vi och vi struntar inte i skoluppgifter eller andra uppgifter utan vi har exekutiva och kognitiva funktioner som ställer till det för oss så vi inte får saker gjorda i rätt ordning. Tänk så här då att hjälp oss styra in på rätt spår, fånga vår uppmärksamhet och hitta motivationen i det fallet att vi får en impuls att följa 🥰

Pegasus och gruppterapins betydelse för oss med ADHD

Pegasus är en utbildning för vuxna med ADHD som regionen har i olika delar av landet. En typ av gruppterapi där man träffas en gång per vecka i 8 veckor. Under de 8 gångerna får man diskutera och lära sig mer om livet med ADHD och vad man har rätt till, vilka hjälpmedel som finns mm.

Framförallt får man träffa likasinnade och för en gångs skull känna att man hör hemma, blir accepterad för den man är och att man inte är ensam om problemen. Det blir lite som att normalisera upplevelsen av att ha ADHD. Jag kände att jag inte är ensam om att ha dessa svårigheter och vi kunde utbyta erfarenheter, tips på strategier och gemensamt komma fram till olika sätt att ”lösa” problematiken.

Diskussionerna på dessa kvällar var alltid givande och som med oss alla med ADHD så är vi svåra att stoppa när vi väl har börjat så psykologen som höll i detta fick vara extremt tydlig då han ville bryta diskussionerna 🤪🤣

Mitt tips till alla med ADHD är att gå någon form av gruppterapi för oss med ADHD. Det är viktigt att det är anpassat för personer med ADHD, annars fallerar det lätt då våra hjärnor inte fungerar som många ”normalstörda”, vi är mer kreativa, tänker utanför boxen och har en stark drivkraft. Den som håller i en gruppterapi/grupputbildning för oss med ADHD måste vara beredd och kunna diagnosen och ha en förståelse för att på ett bra sätt kunna erbjuda en vettig terapi/utbildning.

Att förstå sig själv och konsten att be om hjälp 🤪

Att leva med ADHD är inte alltid lätt, framförallt inte under den tid jag inte visste om att jag hade ADHD, att mina problem var ADHD relaterade.

Många är de gånger jag fått höra att du måste lära dig passa tider, du är vuxen du ska kunna det nu. Många gånger har jag känt mig ledsen och sårad och värdelös för att jag aldrig kan lära mig passa tider, hur gör man det när impulsiviteten styr, när klockan helt plötsligt har rusat iväg?! 🙃

Ja vissa saker har jag lyckats på nå vis hitta strategier som att komma i tid till lektionerna som jag älskar att hålla i. Men även då ska självförtroendet sänkas, då personer kan tycka att kan jag fixa det borde jag även kunna passa en mötestid med en vän… Eller kan jag det? Svar nej för det sitter i min ADHD, hela problematiken med tidsuppfattning. 

Varför jag kommer i tid till mina lektioner beror på att jag befinner mig i en hyfsat störningsfri miljö, inget annat pockar på liksom tvätt som ska hängas, blommor som ska vattnas, mobil som ringer osv. På jobbet har jag lagt undan mobilen och stängt av ljudet. 

Att organisera tillvaron, vara glömsk och ha uppmärksamhetsbrist är några av de problem vi med ADHD måste lära oss leva med. 🤷‍♂️

Att gå från lågt självförtroende, att växa sig stark ur det och finna och förstå sig själv och sina styrkor och svagheter, att sedan vara den som i vissa fall aldrig kommer klara vissa saker och måste ha stöd och hjälp i de situationerna är inte en lätt resa. 💞

Det är en konst att våga be om hjälp och i det erkänna sina svagheter, sina ADHD problem. Alla vill ju klara sig själv och bli en självständig individ. 🥰😁

Det omgivningen kan göra såväl föräldrar, familj, vänner, skola med lärare som träningsledare är att hjälpa personen med ADHD. Att lära den personen att hitta sina styrkor och svagheter, att hjälpa dem förstå sig själva och se möjligheter i att be om hjälp istället för att försöka få dem att lära sig något de inte kan lära sig någonsin i sitt liv. Det går alldeles utmärkt att tillsammans hitta strategier, hjälpmedel, tips osv. 

Vi som lärare behöver inse att elever med ADHD kommer fortsätta kämpa med sina problem in i vuxen ålder och därmed aldrig kan bli den självständiga personen som vi försöker lära de till att bli. Bättre då att stötta och hitta lösningar på problemen 💖🌟

Mer kunskap till svenska folket 🤩

Med det vill jag säga tack till alla som visat mig förståelse, tack till alla som läser denna blogg och tack till alla som tar till sig kunskapen om ADHD ❤️

När ADHD ställer till det 🤷‍♂️

Åh vad jag blir less på att min fucking ADHD hjärna ska ställa till det för mig, saker som andra så lätt kan komma ihåg behöver jag skriva upp, ha påminnelser och allt möjligt utan att minnas ändå. Jag vet att det sitter i arbetsminnet som fungerar sämre för oss med ADHD. Jag vet det gäller att träna på det och hitta strategier för att underlätta problemen, men likväl är det lika störande när jag sårar pga att jag glömmer bort 😢😩 Hjärnan är mer trött nu än vanligt pga rådande omständigheter och omställningar, sjukdom med 2a antibiotika kuren och att arbeta på distans och alla inskränkningar pga corona/covid-19. Ingenting är en ursäkt men en förklaring som jag själv inte alltid kan acceptera än mindre lätt att förstå för samhället och omgivande personer. Uppskattar verkligen att ni står ut med mig och min ADHD 🥰

Nej ADHD är inte lätt att leva med diagnosen har både fördelar och nackdelar och ofta är vi mycket av allting. 

Många fina och djupt berörande dikter och texter finns om ADHD och att leva med ADHD så jag tänker endast dela ett youtube klipp som beskriver problematiken så bra: