Tips på hur man kan bemöta och anpassa i skolan för en med ADHD

Intresse – motivation Vi med ADHD kan inte göra något på ren vilja, men alla vill om de bara kan och förstår vad som förväntas av oss.

Störningsfritt klassrum, allt låter lika mycket. Vi har inget filter, någon skriver med tangenterna på datorn, fläkten surrar, någon rör en fot och allt tas in exakt lika mycket.

Uppmärksamhetsstörning, svårt att komma igång eller återgå till arbetet efter ha blivit störd. Vad kan störa? Kläder som sitter fel, ljud, ljus. Någon som avbryter det man håller på med, ett sms.

Positivt bemötande mer än vanligt och super viktigt då vi med ADHD har många misslyckanden med oss genom livet ”på’t igen”

Över tydlig då missuppfattningar är lätt och blir så väldans fel annars.

Beakta den faktiska åldern Detta är svårt. Biologiska åldern (16-19 år), intelligensen (20-25 år) vi kan uppfattas som ”lillgammal” och sociala åldern (12-15 år). Vi med ADHD kan vara socialt omogna medan vi kan hänga med i vuxna samtal fast vi biologiskt sätt inte är äldre än t.ex. 14 år.

Lärstilar Hur lär sig eleven bäst? Många med ADHD behöver flera sinnen stimulerade. Praktisk inlärning är ofta bäst. Få vara fysiskt aktiv underlättar. Walk and talk, ståbord, fidgets är några exempel på anpassning.

Förberedelse inför förändringar. Förändringar är jobbigt, det skapar oro och leder till starka känsloyttringar. Vilken kan leda till konflikt och aggressivitet i onödan.

Energinivå Vi med ADHD har svårt för att fördela energin över dagen och vaknar var dag med tom tank. Vi måste fylla tanken med dopamin med hjälp av intressanta eller spänningssökande saker. Dopamin är koncentration, inlärningsförmåga, kunna reglera sina känslor. Ibland är de spänningssökande sakerna att trigga någon att bli arg/irriterad fast det egentligen handlar om att själv få energi i form av dopamin.

Kolla av om de lyssnar med frågor, bry er inte om ifall de inte tittar och har uppmärksamheten på er. De kan lyssna men kanske inte tittar samtidigt. Jag hade en gång en grönt kort kurs som krävs för att få tävla med draghundar, en deltagare hade med sin ena förälder för att denne annars inte skulle fokusera på utbildningen. Jag såg snabbt svårigheterna av att kunna koncentrera sig så jag lade fram ett papper och gav en penna och sa kludda/rita på detta du medan jag pratar. Föräldern tittade på mig frågande men var sedan den som gapade av förvåning då dottern räckte upp handen och kunde svara på saker jag hade pratat om =)

Kreativa hjärnor: Ge oss eget ansvar och vi kommer lösa uppgiften, kanske på ett annorlunda sätt ”thinking outside the box” men vi kommer lösa det. Vi med ADHD är kreativa!

Se styrkorna istället för problemen och kompensera för bristerna eller hjälp oss fixa det vi inte klarar av.

Hur gör jag för att inte glömma saker?

Att leva med ADHD innebär att man har dåligt arbetsminne. Man kan helt enkelt inte komma ihåg saker. Kan vara allt från bokade besök till att skicka med sonen idrottskläderna eller att minnas att ta hem boken och plugga inför prov. Eller vad ska jag göra imorgon alternativt vad gjorde jag igår.

Många är de saker som hänger ihop med arbetsminnet. Att lagra saker i korttidsminnet, att kunna bibehålla fokus och koncentration på saker är några exempel.

Tänk dig en dag du du sovit urdåligt på natten, där du är så trött att du glömmer allt möjligt som du normalt klarar av. Du har tex svårt för att följa med i samtal, veta vad du ska göra, minnas vad det var du skulle hämta i det andra rummet. Du glömmer matlådan när du åker till jobbet osv. Allt detta är min vardag 24/7. 🙈😝

Vad gör jag då för att få hjälp med mitt bristande arbetsminne?

Jag skriver i en kalender hemma och en på jobbet så jag vet vad jag ska göra. Jag skriver en månads middagsplanerare så jag slipper försöka ha i arbetsminnet vad vi ska äta till middag.

Är det något jag behöver komma ihåg och ha med mig dagen efter så ställer jag det väl synligt och i vägen vid ytterdörren. Till min mans stora förtret 🤣

Jag sätter påminnelser på mobilen och skriver handla listan i Google keep då behöver jag inte stå på affären och fundera på vad som skulle handlas. 🤷🏻‍♀️🤪

NPF i skolan en enkel anpassning!

Efter ha genomfört lärstilstesterna på 6 klasser totalt 80 elever och summerat deras resultat ser jag en trend. Många är de elever som lär sig bäst kinestetiskt/praktiskt vilket är vanligt bland alla oss med ADHD. Sämst lär sig eleverna genom att lyssna och sedan redovisa skriftligt och vad gör vi som oftast i skolan? Jo just det vi lärare pratar, eleverna lyssnar och förväntas sedan redovisa sina kunskaper på skriftliga prov.. 🤷🏻‍♀️

Fått en tanke sen tidigare att anpassa undervisningen och klassrumsmiljön på mitt gymnasielärare jobb. Blev ännu mer övertygad om att det är det vi måste satsa på samt utöka kunskaper och förståelse för NPF diagnoser.

Riksförbundet Attention jobbar stenhårt för alla med NPF diagnoser. Bland annat har de sett till så även personer med ADHD får bli poliser, de har fixat så lärarutbildningens examensmål inkluderar kunskaper om NPF:

”Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.” Riksförbundet Attention

Baserat utifrån detta tror jag vi kan anpassa massor till liten kostnad, gäller bara att vara kreativa 🤩

Mina förslag på anpassning:

  • Färgkodning och tydlig skyltning.
  • Tyst men klocka som syns men inte hörs.
  • Tennisbollar på alla bordsben och stolsben ger ett tystare klassrum.
  • Tydlig struktur med när prov ska ske, vad vi gör under lektionerna.
  • Börja lektionen med lugn musik så att eleverna kommer till ro vid lektionsstart.
  • Ståbord, pilatesbollar, balanssittkuddar allt för variation.
  • En låda med saker att pilla med tex tangles, antistressbollar, gem, en ballong fylld med mjöl (funkar inte i alla klasser), papper att kludda på mfl.

Här är några tips från NPF pedagoger på en skola i Stockholm som satsat med enkla medel fått till det bra för alla elever inkluderat NPF eleverna. 🥰

Så vad säger ni, nu kör vi va?

Att leva med ADHD och bli accepterad och förstådd!

Hur förklarar man för en neurotypisk person så den förstår att jag vill om jag bara kan?
Att jag startar dagen på tom tank och ska dra igång många tunga tågvagnar? Att jag behöver fylla tanken och öka dopamin för att komma igång och göra saker?
Att jag inte kan göra saker på ren vilja utan måste ha intresse som ger dopamin?

Jag fastnar i att kunna säga att jag vill visst komma en bestämd tid till en vän men det lyckas sällan för jag har problem med tidsuppfattning. Ofta tycker vännen att den inte är viktig för mig och känner sig förmodligen åsidosatt. Framförallt då jag kan passa andra tider som t.ex ADHD-coach utbildningen.

Det som gör mig ledsen och sårad är när vänner inte förstår mig, när jag får ta skit för sånt jag inte rår för. Ännu mer arg och ledsen blir jag för alla med ADHD som ofta får gliringar och elaka kommentarer av människor som inte förstår vad det handlar om att leva med ADHD.

So keep going och upplys världen för att öka förståelsen!