Barndom, tonårsliv med ADHD

Bloggen som handlar om mitt liv med ADHD ska kanske även berätta om mitt liv från början och hur det har format mig till den jag är idag 🤪

Vem är då jag? Camilla läraren, företagaren, mamman till en son med ADD, ADHD-coachen det vet ni redan om 🤪

Jag växte upp strax utanför Sundsvall i förorten Ljustadalen ett område som blev ”80-talets getto” där kriminella och drogmissbrukare samlades i samma område. Är ett sånt maskrosbarn som vuxit upp i dysfunktionell familj med alkoholismen.

Vart vill jag komma med detta? Jo i denna uppväxt med ADHD diagnos som jag inte visste om. Blev det mycket risktagande och lära sig den hårda vägen då impulserna styrde och konsekvenstänket inte fanns.

Det som växte sig starkt var medmänsklighet, empati, könska av att hålla ihop och bru sig om varandra och en stor vilja att hjälpa andra.

Appropå konsekvenser 🤣 så fastna jag med huvudet i trappräcket i lägenhetshuset. Skulle nog kika ned och stack in huvudet mellan spjälorna och öronen gjorde att det inte gick att backa ut lika enkelt. Löste sig och gick bra 🥰

Har även slickat på ett metallföremål så tungan frös fast var ju vinter såklart 🙈

Sprungit genom en hage med tjurar efter mig och sprang då rakt in i eltråden, aj vad det gjorde ont 😂

Funderat många gånger på varför jag inte var som alla andra, jag tänkte mycket fortare. Andra upplevde mig blyg men i själva verket var jag bara tyst för att inte säga fel. Idrotten deltog jag inte på då det gav för många intryck och rädsla av att göra fel.

Med detta inlägg vill jag inte på något sätt få medlidande eller negativa kommentarer. Ville bara berätta om min barndom för att visa hur livet för ett barn/ungdom med ADHD kan vara. Så tänk på det nästa gång du möter en person med ADHD. Den kan ha ett bagage med sig av misslyckande, dålig självkänsla och dåligt självförtroende. Kan oxå finnas erfarenhet av att bli utskälld hela tiden.

Du kan vända detta till något positivt genom att tro på personen och bemöta den positivt trots att det ibland kan bli lite tokigt.

Exempel på det? Ja givetvis har jag det 🤩 Senast igår i mitt jobb som gymnasielärare så såg en klass film. Några elever började under filmen bygga ett torn av pantburkar mm. Frågade de om det gick bra, gav de mera saker att bygga med och uppmuntrade att se hur högt de kunde komma. Kontenta ja de såg filmen samtidigt och kunde diskutera frågorna efteråt och samtidigt hade de vetenskapligt experimenterat och jag hade uppmuntrat deras nyfikenhet för vetenskap 🥰

Vill du lära dig mer om ADHD, hur det fungerar, hur man ska bemöta människor med ADHD? Då ska du hålla utkik för jag planerar tillsammans med Bo Abrahamssons laserklinik att ha studiekvällar/föreläsning under höstlovet! Missa inte dessa fantastiskt lärorika kvällar 🥰

Vikten av kroppsspråk!

När jag började som lärare fick jag ofta höra att det syntes att jag hade erfarenhet och kunskap om hundar då jag var så tydlig i rollen som lärare och kunde få ordning på en stökig klass. Funderade mycket på vad är det som gör detta? Hur gör jag det?

En del är givetvis min förståelse för andra med ADHD då jag själv har det. Jag ser alla elever, berömmer, uppmuntrar och motiverar. Men framförallt är jag 100% ärlig och med det menar jag att det jag säger med ord säger jag också med mitt kroppsspråk.

En bestämd Camilla är bestämd i ord och röst samt har en bestämd kroppshållning, jag blir stor och stel i kroppen och blicken tittar rakt in i eleverna utan att vika undan. Eleverna vet att nu gick de för långt 😜

En glad och positiv Camilla har mjuk och trevlig röst, ett leende på läpparna, positiva ögon och ett positivt, lättsamt och avslappnat kroppsspråk. 🥰

Man måste skapa en god relation och ömsesidig respekt mellan mig som lärare och elever. Allt man gör och säger i klassrummet underlättas av att använda kroppsspråket. Det är viktigt att bli medveten om sitt eget kroppsspråk för kroppsspråket ljuger aldrig. Så är du irriterad på en elev kommer kroppsspråket tala om det hur glatt du än talar.

Lägger man då till att många av oss med ADHD ser allt svart/vitt, det finns inga gråzoner så är det ännu viktigare att vara ärlig och säga och göra samma sak.

Hur ska annars en med ADHD kunna lita på läraren?

Allt bygger ju på att vi i grunden är ett flockdjur där kroppsspråket är en väldigt viktig del av vårt språk.
Finns det forskning på detta? Ja massor! Bland annat denna:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288804/FULLTEXT01.pdf

Ett examens arbete på lärarutbildningen på Linné universitetet som belyser vikten av pedagogers medvetenhet och användande av kroppsspråk i undervisningen. 💞

Anpassning i skolan hur svårt kan det vara?!

Reflekterade över denna bild och undervisning i skolan =)

Hur svårt kan det vara att anpassa så det fungerar för alla i denna klass? Behövs mängder av anpassningar? Nej verkligen inte!Man kan enkelt fälla trädet lite ut över vatten t.ex havet eller en sjö (beroende på om det är saltvattenfisk eller inte).Om målet är att ta sig till toppen på trädet så kan då alla nå toppen =)

De når samma mål fast på olika sätt!

Tips på hur man kan bemöta och anpassa i skolan för en med ADHD

Intresse – motivation Vi med ADHD kan inte göra något på ren vilja, men alla vill om de bara kan och förstår vad som förväntas av oss.

Störningsfritt klassrum, allt låter lika mycket. Vi har inget filter, någon skriver med tangenterna på datorn, fläkten surrar, någon rör en fot och allt tas in exakt lika mycket.

Uppmärksamhetsstörning, svårt att komma igång eller återgå till arbetet efter ha blivit störd. Vad kan störa? Kläder som sitter fel, ljud, ljus. Någon som avbryter det man håller på med, ett sms.

Positivt bemötande mer än vanligt och super viktigt då vi med ADHD har många misslyckanden med oss genom livet ”på’t igen”

Över tydlig då missuppfattningar är lätt och blir så väldans fel annars.

Beakta den faktiska åldern Detta är svårt. Biologiska åldern (16-19 år), intelligensen (20-25 år) vi kan uppfattas som ”lillgammal” och sociala åldern (12-15 år). Vi med ADHD kan vara socialt omogna medan vi kan hänga med i vuxna samtal fast vi biologiskt sätt inte är äldre än t.ex. 14 år.

Lärstilar Hur lär sig eleven bäst? Många med ADHD behöver flera sinnen stimulerade. Praktisk inlärning är ofta bäst. Få vara fysiskt aktiv underlättar. Walk and talk, ståbord, fidgets är några exempel på anpassning.

Förberedelse inför förändringar. Förändringar är jobbigt, det skapar oro och leder till starka känsloyttringar. Vilken kan leda till konflikt och aggressivitet i onödan.

Energinivå Vi med ADHD har svårt för att fördela energin över dagen och vaknar var dag med tom tank. Vi måste fylla tanken med dopamin med hjälp av intressanta eller spänningssökande saker. Dopamin är koncentration, inlärningsförmåga, kunna reglera sina känslor. Ibland är de spänningssökande sakerna att trigga någon att bli arg/irriterad fast det egentligen handlar om att själv få energi i form av dopamin.

Kolla av om de lyssnar med frågor, bry er inte om ifall de inte tittar och har uppmärksamheten på er. De kan lyssna men kanske inte tittar samtidigt. Jag hade en gång en grönt kort kurs som krävs för att få tävla med draghundar, en deltagare hade med sin ena förälder för att denne annars inte skulle fokusera på utbildningen. Jag såg snabbt svårigheterna av att kunna koncentrera sig så jag lade fram ett papper och gav en penna och sa kludda/rita på detta du medan jag pratar. Föräldern tittade på mig frågande men var sedan den som gapade av förvåning då dottern räckte upp handen och kunde svara på saker jag hade pratat om =)

Kreativa hjärnor: Ge oss eget ansvar och vi kommer lösa uppgiften, kanske på ett annorlunda sätt ”thinking outside the box” men vi kommer lösa det. Vi med ADHD är kreativa!

Se styrkorna istället för problemen och kompensera för bristerna eller hjälp oss fixa det vi inte klarar av.

NPF i skolan en enkel anpassning!

Efter ha genomfört lärstilstesterna på 6 klasser totalt 80 elever och summerat deras resultat ser jag en trend. Många är de elever som lär sig bäst kinestetiskt/praktiskt vilket är vanligt bland alla oss med ADHD. Sämst lär sig eleverna genom att lyssna och sedan redovisa skriftligt och vad gör vi som oftast i skolan? Jo just det vi lärare pratar, eleverna lyssnar och förväntas sedan redovisa sina kunskaper på skriftliga prov.. 🤷🏻‍♀️

Fått en tanke sen tidigare att anpassa undervisningen och klassrumsmiljön på mitt gymnasielärare jobb. Blev ännu mer övertygad om att det är det vi måste satsa på samt utöka kunskaper och förståelse för NPF diagnoser.

Riksförbundet Attention jobbar stenhårt för alla med NPF diagnoser. Bland annat har de sett till så även personer med ADHD får bli poliser, de har fixat så lärarutbildningens examensmål inkluderar kunskaper om NPF:

”Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.” Riksförbundet Attention

Baserat utifrån detta tror jag vi kan anpassa massor till liten kostnad, gäller bara att vara kreativa 🤩

Mina förslag på anpassning:

 • Färgkodning och tydlig skyltning.
 • Tyst men klocka som syns men inte hörs.
 • Tennisbollar på alla bordsben och stolsben ger ett tystare klassrum.
 • Tydlig struktur med när prov ska ske, vad vi gör under lektionerna.
 • Börja lektionen med lugn musik så att eleverna kommer till ro vid lektionsstart.
 • Ståbord, pilatesbollar, balanssittkuddar allt för variation.
 • En låda med saker att pilla med tex tangles, antistressbollar, gem, en ballong fylld med mjöl (funkar inte i alla klasser), papper att kludda på mfl.

Här är några tips från NPF pedagoger på en skola i Stockholm som satsat med enkla medel fått till det bra för alla elever inkluderat NPF eleverna. 🥰

Så vad säger ni, nu kör vi va?

Lärstilstest och sättet man lär sig bäst på samt kan redovisa sina kunskaper på bästa sätt 🥰🙈

Givetvis ännu en grej jag lärt mig under den fantastiska ADHD-coach utbildningen 🤪🤩

Vi fick lära oss om ett lärstilstest som Anna Hallen Buitenhuis utvecklat. Där testas hur man bäst lär sig och hur man bäst redovisar sina kunskaper. Ett test som man gör med 15 olika föremål:

De 15 föremålen jag använde mig av 🤪

Testet går ut på att lyssna = få höra någon säga sakerna, se på sakerna och känna på sakerna med händerna blundandes. För att sedan kunna återberätta endera genom att skriva ned sakerna, säga sakerna eller lägga sakerna (man har varsina 15 saker) i rätt ordning.

Intressant reflektion är att många med ADHD bäst lär sig genom att få göra med händerna och visa sina kunskaper med händerna vilket syns tydligt på mitt resultat av testet nedan. Alve vår son med ADD lärde sig bäst genom att få höra/lyssna och sedan göra med händerna. Vilket oxå syns i skolan där bästa ämnena är slöjd, teknik 🥰

Mitt resultat överst och sonens nedanför. De högsta poängen oavsett antal visar det sätt man lär sig bäst på samt sättet man är bäst på att visa sina kunskaper. Ögat symboliserar att se, örat att lyssna/höra och händerna att göra.

Jag lär mig bäst genom att få göra något med händerna och det kan innebära att få göra in kunskapen. Får jag pilla med något en fidget cub, tangles eller penna så lär jag mig mycket bättre. Lika om jag får ta en walk and talk. Att få redovisa mina kunskaper genom att få visa med händerna förklarar också mitt sätt att lära ut med hjälp av visuellt visa med kroppsspråket hur lilla och stora blodomloppet pumpas runt av hjärtat samt få visa och prata runt modeller av organ, kretslopp, rita på tavlan växthuseffekten, använda animeringar och prata kring osv.

Generellt sämst verkar människor överlag vara på att lyssna in kunskaperna för att sedan skriftligt redovisa de.

Guess what? Hur gör vi oftast i skolan?

Jo vi går igenom saker muntligt som eleverna sedan ska testas skriftligt på prov. Vansinne ja verkligen!
Här krävs en förändring med krafttag 💪🏽 med början till hösten då jag och min kollega ska testa detta lärstilstest på alla våra undervisningsgrupper i naturkunskap och biologi. Sen förändra vår undervisning för att förbättra elevernas kunskapsinlärning 🥰🍀

Fler som vill hänga på och testa detta? Hör av er så kan jag berätta hur man gör och hjälpa er igång! 🌞

Klassrumsmiljö och musikens betydelse

Lugn musik ökar oxytocin och minskar adrenalin, det ökar förmågan att förflytta fram tanken från bakhuvudet, minska tunnelseendet och är avslappnande för muskler och minkar spänningar.

Att starta en lektion med lugn musik upplever jag får eleverna att samla sig efter rastens förflyttning, bli lugna och koncentrerade, vilket då stämmer överens med att lugn musik ökar oxytocin. 🤩

Oxytocin är ju så lugnande att eleverna kan bli för trötta och sömniga av att lyssna för länge. Sen är konsten att öka elevernas dopamin som är hjärnans signalsubstans som får oss motiverade och koncentrerade och som tankar vår bränsletank med energi så vår inlärningsförmåga ökar.

Hur kan vi öka dopamin då?

Jo genom att göra det spännande, utmanande, via motion/rörelse. Detta kan man som lärare göra genom att presentera lektionens innehåll spännande och göra eleverna till aktiva lyssnare. Förändra sitt röstläge och position i klassrummet, variera undervisningen med korta delar.

Du vet att eleverna inte är med och har svårt för att koncentrera sig, har låg dopamin när de gärna vill fika, äter godis, är sömniga och fastnar i mobilen.
Min filosofi är då att vara roligare och få igång eleverna mera.

Andra bra sätt att kunna gynna inlärning i klassrummet är att erbjuda stå platser, uppblåsta sittkuddar, saker att pilla på som tex tangles. Helt enkelt hitta möjliga sätt att låta de elever med behov av att höja dopamin få möjlighet att röra på sig.

Walk and talk kanske skulle vara en idé att testa någongång med dina elever?

Framförallt starta lugnt med musik och gör sedan innehållet roligt och intressant 🤩🥰

Våra hjärnor är unika… låt oss vara det!

Låt oss vara unika, vi kommer lösa saker fast på vårt sätt. Ofta tänker vi utanför boxen men målet kan ni ge er på att vi kommer till.

Att leva med ADHD innebär att ha växt upp med massa negativa signaler från omgivningen, föräldrar, syskon, kompisar, lärare, idrottsledare, grannar mfl.

Negativa signaler innebär att få himlande ögon, suckar, ord som sitt still, du måste tänka efter före, det måste du väl ändå fatta?, skärp dig, sluta nu och försök hårdare. Alla dessa små ord, blickar, suckar, himlande ögon osv leder till nedtryckt självkänsla och självförtroende som ADHD personen kommer ta med sig genom livet.

Det är faktiskt så att alla ADHDare kämpar mot tusentals gliringar genom livet.

Egentligen skulle jag vilja säga kan du förklara hur jag ska fixa det rent konkret eller kan du förstå att detta är lika svårt för mig som att säga till en blind det är bara att läsa texten eller till en som sitter i rullstol att kliv upp och gå uppför trappan. Det skulle förmodligen ingen ens tänka tanken på att göra men lika fullt fortsätter människor i samhället att pika och försöka få barn eller vuxna med ADHD att fixa sådant som är omöjligt eller svårt för de att göra.

Vill vi verkligen bygga ett samhälle där alla personer med ADHD har fått en dålig start med låg självkänsla och dåligt självförtroende? Nej mest troligt inte! Så då börjar vi med att förändra detta i samhället, i vår omgivning, i skolan och som föräldrar och vänner.

Hur gör vi då?

Tja till att börja med acceptera allas olikheter och låt alla få utvecklas till den individ de är ämnade för =)

Acceptans är svårt vilket jag också kan förstå inte lätt då ADHD inte syns utanpå som det gör för en blind tex.

Som förälder och lärare acceptera att barnet rör på sig för att kunna koncentrera sig, hitta lösningar som hjälper istället som sittkuddar som är uppblåsta så man kan vicka på rumpan, ha tangles i klassrummet eller andra saker att klämma och pilla på utan att det för den sakens skull stör andra normalstörda som behöver sitta stilla för att kunna koncentrera sig.

Ståbord är andra bra alternativ att ha i klassrummet där eleverna kan välja att stå eller sitta ned.på en högre stol.

Oavsett vad så tror jag att vi ska acceptera och sluta tjata och gnälla på alla med ADHD som faktiskt gör så gott vi kan i en värld byggd för normalstörda.

Vi ska ändra på detta och ge alla barn med ADHD en god självkänsla och ett gott självförtroende tycker jag

Svårigheter att lyssna och hur ni kan nå fram till oss med ADHD?

Våra, och med våra menar jag oss med ADHD, hjärnor är skapta lite annorlunda och har en lägre dopaminhalt än ni “normalstörda”. Vi tar dessutom in alla intryck utan att sålla det minsta lilla, för vår hjärna har inte den förmågan att bara ta ut det viktigaste av allt som kommer.

Detta medför att vi har svårt för att bibehålla fokus i ett samtal, kunna koncentrera oss på vad läraren säger eller hänga med på vad föräldern pratar om.
Man skulle kunna säga att vi med ADHD är duktiga på att zooma ut och se detaljer som ett hårstrå på en tröja, en felknäppt skjorta, lukten av svett (för er som har luktsinnet, jag har ju inte det) eller fågeln utanför fönstret.

Inte alltid det bästa att fokusera på är det som blir starkast för oss. Många är de gånger jag suttit i samtal med en person och så har jag sett att munnen rör sig och börjat fundera på varför ena sidan rör sig annorlunda mot den andre och “vaknar upp” och fattar att jag inte har en blekaste aning om vad personen har pratat om.

Många uppfattar det som nonchalant som att vi med ADHD inte är intresserade av vad de pratar om, vilket jag har full förståelse för!
Men det är inte lätt när allt fokus hamnar på kragen som ligger fel på en kompis eller huvan som är utochin på gubbens huvtröja. Till det finns det många störande ljud, fläkten som brummar, klockan som tickar, stolsben som skrapar och alla de tar upp energi då vi får in allt lika starkt.

Vad är det då som kan hjälpa oss att koncentrera oss och lyssna bättre?

Jo genom att göra föreläsningar/ genomgångar eller det ni “normalstörda” pratar om spännande och intressant för det hjälper oss med ADHD med ökad dopamin. Vi blir då mer alerta och koncentrerade och får lättare för inlärning samt blir mer motiverade.

Hur gör man då som t.ex. lärare sin genomgång spännande och intressant?

 • Att röra sig i klassrummet, gå ut bland eleverna medan man pratar och växla platser gör eleverna mer uppmärksamma.
 • Ändra tonfall och tonläge får också eleverna att lyssna bättre för det blir mer intressant.
 • Att ömsom prata och ömsom skriva på tavlan och ömsom köra en presentation och illustrera med bilder och korta videos om ämnet ökar koncentrationen hos mottagarna, eleverna i klassrummet.
 • Variation i undervisningen och låta eleverna röra på sig samtidigt kan underlätta nå enormt.
 • Walk and talk är ett super bra sätt att ta in kunskaper och att få möjlighet att hänga med i samtalet fullt koncentrerat

Prokrastinering och att lyckas!

Logiska rationella tänkandet kontra omedelbart tillfredsställande tänkandet.

Det logiska tänkandet i hjärnan är den som säger åt oss att sätta igång med uppgiften som ska göras men har man ADHD så tenderar det omedelbart tillfredsställande tänkandet att ta över showen. Nej istället för att börja med den tråkiga uppgiften så kollar vi Facebook, ser några serier, går ut med hunden ja allt annat som ger omedelbar feedback och belöning.

Det blir lätt att skjuta upp saker till sista minuten, och det krävs att ha deadlines för att komma igång. 

Hur ska man utan deadlines kunna komma igång i tid? För i ärlighetens namn så finns inte alltid deadlines till allt i livet. 

Jo man måste komma åt det omedelbart tillfredsställande tänkandet genom att göra uppgifterna lustfyllda, roliga, intressanta.

Vilken kan vara en utmaning för sig själv men även med ett gäng elever som valt ett praktiskt program och helt plötsligt ska läsa och lära sig naturkunskap 🤣🤪

Vad för tips kan jag då ge till alla läsare av denna blogg?

Det gäller att motivera och engagera eleverna, att bjuda på sig själv kan vara en idé! Minns så väl min brors svenska lärare som ville få en klass att ta till sig kunskaperna och lära sig för livet. Eftersom det var en stundande friluftsdag så sa hon om alla har pluggat och får godkänt på provet kommer jag åka snowboard med er på friluftsdagen (något hon aldrig hade gjort tidigare). Blev så brydd när min bror som normalt sett aldrig pluggade kom hem och ville ha hjälp med svenskan för att lyckas på provet och visa sina kunskaper. 😁 Snacka om att kunna motivera eleverna 🥰

Ett annat exempel var när jag jobbade som mattelärare i en sjunde klass och vi höll på med skala och area. Ett gäng pojkar var svåra att motivera och få att räkna matte så jag slängde fram papper, penna, linjal och bad de rita upp ett skalenligt garage jag skulle bygga till min stora hundbuss 🤪 De fick måtten på hundbussen och vid slutet av lektionen kom de med en ritning där de berättade att en ruta på papperet var 1m (alltså skalenligt). De blev förvånade när jag berömde de och sa gissa vad ni har gjort hela lektionen? Jo ni har räknat skala och area som vi ska jobba med nu i matten. 😆

I övrigt gäller det att aktivera det roliga i lärandet, att göra det lustfyllt och att göra ”bytesaffär” Gör ni detta så kan vi sedan avsluta med en rolig film, lite fika eller något roligt kahoot. 😃

Fler tips kan ni finna på den bra Facebook gruppen 👇👇👇👇👇