NPF i skolan en enkel anpassning!

Efter ha genomfört lärstilstesterna på 6 klasser totalt 80 elever och summerat deras resultat ser jag en trend. Många är de elever som lär sig bäst kinestetiskt/praktiskt vilket är vanligt bland alla oss med ADHD. Sämst lär sig eleverna genom att lyssna och sedan redovisa skriftligt och vad gör vi som oftast i skolan? Jo just det vi lärare pratar, eleverna lyssnar och förväntas sedan redovisa sina kunskaper på skriftliga prov.. 🤷🏻‍♀️

Fått en tanke sen tidigare att anpassa undervisningen och klassrumsmiljön på mitt gymnasielärare jobb. Blev ännu mer övertygad om att det är det vi måste satsa på samt utöka kunskaper och förståelse för NPF diagnoser.

Riksförbundet Attention jobbar stenhårt för alla med NPF diagnoser. Bland annat har de sett till så även personer med ADHD får bli poliser, de har fixat så lärarutbildningens examensmål inkluderar kunskaper om NPF:

”Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.” Riksförbundet Attention

Baserat utifrån detta tror jag vi kan anpassa massor till liten kostnad, gäller bara att vara kreativa 🤩

Mina förslag på anpassning:

  • Färgkodning och tydlig skyltning.
  • Tyst men klocka som syns men inte hörs.
  • Tennisbollar på alla bordsben och stolsben ger ett tystare klassrum.
  • Tydlig struktur med när prov ska ske, vad vi gör under lektionerna.
  • Börja lektionen med lugn musik så att eleverna kommer till ro vid lektionsstart.
  • Ståbord, pilatesbollar, balanssittkuddar allt för variation.
  • En låda med saker att pilla med tex tangles, antistressbollar, gem, en ballong fylld med mjöl (funkar inte i alla klasser), papper att kludda på mfl.

Här är några tips från NPF pedagoger på en skola i Stockholm som satsat med enkla medel fått till det bra för alla elever inkluderat NPF eleverna. 🥰

Så vad säger ni, nu kör vi va?

Lärstilstest och sättet man lär sig bäst på samt kan redovisa sina kunskaper på bästa sätt 🥰🙈

Givetvis ännu en grej jag lärt mig under den fantastiska ADHD-coach utbildningen 🤪🤩

Vi fick lära oss om ett lärstilstest som Anna Hallen Buitenhuis utvecklat. Där testas hur man bäst lär sig och hur man bäst redovisar sina kunskaper. Ett test som man gör med 15 olika föremål:

De 15 föremålen jag använde mig av 🤪

Testet går ut på att lyssna = få höra någon säga sakerna, se på sakerna och känna på sakerna med händerna blundandes. För att sedan kunna återberätta endera genom att skriva ned sakerna, säga sakerna eller lägga sakerna (man har varsina 15 saker) i rätt ordning.

Intressant reflektion är att många med ADHD bäst lär sig genom att få göra med händerna och visa sina kunskaper med händerna vilket syns tydligt på mitt resultat av testet nedan. Alve vår son med ADD lärde sig bäst genom att få höra/lyssna och sedan göra med händerna. Vilket oxå syns i skolan där bästa ämnena är slöjd, teknik 🥰

Mitt resultat överst och sonens nedanför. De högsta poängen oavsett antal visar det sätt man lär sig bäst på samt sättet man är bäst på att visa sina kunskaper. Ögat symboliserar att se, örat att lyssna/höra och händerna att göra.

Jag lär mig bäst genom att få göra något med händerna och det kan innebära att få göra in kunskapen. Får jag pilla med något en fidget cub, tangles eller penna så lär jag mig mycket bättre. Lika om jag får ta en walk and talk. Att få redovisa mina kunskaper genom att få visa med händerna förklarar också mitt sätt att lära ut med hjälp av visuellt visa med kroppsspråket hur lilla och stora blodomloppet pumpas runt av hjärtat samt få visa och prata runt modeller av organ, kretslopp, rita på tavlan växthuseffekten, använda animeringar och prata kring osv.

Generellt sämst verkar människor överlag vara på att lyssna in kunskaperna för att sedan skriftligt redovisa de.

Guess what? Hur gör vi oftast i skolan?

Jo vi går igenom saker muntligt som eleverna sedan ska testas skriftligt på prov. Vansinne ja verkligen!
Här krävs en förändring med krafttag 💪🏽 med början till hösten då jag och min kollega ska testa detta lärstilstest på alla våra undervisningsgrupper i naturkunskap och biologi. Sen förändra vår undervisning för att förbättra elevernas kunskapsinlärning 🥰🍀

Fler som vill hänga på och testa detta? Hör av er så kan jag berätta hur man gör och hjälpa er igång! 🌞