Klassrumsmiljö och musikens betydelse

Lugn musik ökar oxytocin och minskar adrenalin, det ökar förmågan att förflytta fram tanken från bakhuvudet, minska tunnelseendet och är avslappnande för muskler och minkar spänningar.

Att starta en lektion med lugn musik upplever jag får eleverna att samla sig efter rastens förflyttning, bli lugna och koncentrerade, vilket då stämmer överens med att lugn musik ökar oxytocin. 🤩

Oxytocin är ju så lugnande att eleverna kan bli för trötta och sömniga av att lyssna för länge. Sen är konsten att öka elevernas dopamin som är hjärnans signalsubstans som får oss motiverade och koncentrerade och som tankar vår bränsletank med energi så vår inlärningsförmåga ökar.

Hur kan vi öka dopamin då?

Jo genom att göra det spännande, utmanande, via motion/rörelse. Detta kan man som lärare göra genom att presentera lektionens innehåll spännande och göra eleverna till aktiva lyssnare. Förändra sitt röstläge och position i klassrummet, variera undervisningen med korta delar.

Du vet att eleverna inte är med och har svårt för att koncentrera sig, har låg dopamin när de gärna vill fika, äter godis, är sömniga och fastnar i mobilen.
Min filosofi är då att vara roligare och få igång eleverna mera.

Andra bra sätt att kunna gynna inlärning i klassrummet är att erbjuda stå platser, uppblåsta sittkuddar, saker att pilla på som tex tangles. Helt enkelt hitta möjliga sätt att låta de elever med behov av att höja dopamin få möjlighet att röra på sig.

Walk and talk kanske skulle vara en idé att testa någongång med dina elever?

Framförallt starta lugnt med musik och gör sedan innehållet roligt och intressant 🤩🥰

Våra hjärnor är unika… låt oss vara det!

Låt oss vara unika, vi kommer lösa saker fast på vårt sätt. Ofta tänker vi utanför boxen men målet kan ni ge er på att vi kommer till.

Att leva med ADHD innebär att ha växt upp med massa negativa signaler från omgivningen, föräldrar, syskon, kompisar, lärare, idrottsledare, grannar mfl.

Negativa signaler innebär att få himlande ögon, suckar, ord som sitt still, du måste tänka efter före, det måste du väl ändå fatta?, skärp dig, sluta nu och försök hårdare. Alla dessa små ord, blickar, suckar, himlande ögon osv leder till nedtryckt självkänsla och självförtroende som ADHD personen kommer ta med sig genom livet.

Det är faktiskt så att alla ADHDare kämpar mot tusentals gliringar genom livet.

Egentligen skulle jag vilja säga kan du förklara hur jag ska fixa det rent konkret eller kan du förstå att detta är lika svårt för mig som att säga till en blind det är bara att läsa texten eller till en som sitter i rullstol att kliv upp och gå uppför trappan. Det skulle förmodligen ingen ens tänka tanken på att göra men lika fullt fortsätter människor i samhället att pika och försöka få barn eller vuxna med ADHD att fixa sådant som är omöjligt eller svårt för de att göra.

Vill vi verkligen bygga ett samhälle där alla personer med ADHD har fått en dålig start med låg självkänsla och dåligt självförtroende? Nej mest troligt inte! Så då börjar vi med att förändra detta i samhället, i vår omgivning, i skolan och som föräldrar och vänner.

Hur gör vi då?

Tja till att börja med acceptera allas olikheter och låt alla få utvecklas till den individ de är ämnade för =)

Acceptans är svårt vilket jag också kan förstå inte lätt då ADHD inte syns utanpå som det gör för en blind tex.

Som förälder och lärare acceptera att barnet rör på sig för att kunna koncentrera sig, hitta lösningar som hjälper istället som sittkuddar som är uppblåsta så man kan vicka på rumpan, ha tangles i klassrummet eller andra saker att klämma och pilla på utan att det för den sakens skull stör andra normalstörda som behöver sitta stilla för att kunna koncentrera sig.

Ståbord är andra bra alternativ att ha i klassrummet där eleverna kan välja att stå eller sitta ned.på en högre stol.

Oavsett vad så tror jag att vi ska acceptera och sluta tjata och gnälla på alla med ADHD som faktiskt gör så gott vi kan i en värld byggd för normalstörda.

Vi ska ändra på detta och ge alla barn med ADHD en god självkänsla och ett gott självförtroende tycker jag