Klassrumsmiljö och musikens betydelse

Lugn musik ökar oxytocin och minskar adrenalin, det ökar förmågan att förflytta fram tanken från bakhuvudet, minska tunnelseendet och är avslappnande för muskler och minkar spänningar.

Att starta en lektion med lugn musik upplever jag får eleverna att samla sig efter rastens förflyttning, bli lugna och koncentrerade, vilket då stämmer överens med att lugn musik ökar oxytocin. 🤩

Oxytocin är ju så lugnande att eleverna kan bli för trötta och sömniga av att lyssna för länge. Sen är konsten att öka elevernas dopamin som är hjärnans signalsubstans som får oss motiverade och koncentrerade och som tankar vår bränsletank med energi så vår inlärningsförmåga ökar.

Hur kan vi öka dopamin då?

Jo genom att göra det spännande, utmanande, via motion/rörelse. Detta kan man som lärare göra genom att presentera lektionens innehåll spännande och göra eleverna till aktiva lyssnare. Förändra sitt röstläge och position i klassrummet, variera undervisningen med korta delar.

Du vet att eleverna inte är med och har svårt för att koncentrera sig, har låg dopamin när de gärna vill fika, äter godis, är sömniga och fastnar i mobilen.
Min filosofi är då att vara roligare och få igång eleverna mera.

Andra bra sätt att kunna gynna inlärning i klassrummet är att erbjuda stå platser, uppblåsta sittkuddar, saker att pilla på som tex tangles. Helt enkelt hitta möjliga sätt att låta de elever med behov av att höja dopamin få möjlighet att röra på sig.

Walk and talk kanske skulle vara en idé att testa någongång med dina elever?

Framförallt starta lugnt med musik och gör sedan innehållet roligt och intressant 🤩🥰

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *