Att vara förälder till ett barn med ADHD

Det är inte lätt att vara förälder till ett barn med ADHD. Inte blir det lättare om man själv har ADHD. Till viss del kan man vara hjälpt av att förstå sitt barn på ett annat plan än andra utan diagnos 😃

Oavsett vad så är jag en mamma med ADHD som har en son med ADHD symptom (vi vet inte ännu om det är ADHD eller symptom pga hans ryggmärgsbråck)

Barn med ADHD har som jag tidigare skrivit om bristande exekutiva funktioner. Det är lätt som vuxen och förälder att ge föreläsningar och förmaningar i tron om att det ska lära barnet. Men i själva verket ger det motsatt effekt plus lägre självkänsla då barn med ADHD har lätt för att känna sig misslyckade.

Satt och funderade kring hur vi gör med vår egen son, blev lite smårädd att vi kanske ger honom låg självkänsla 😱
Kom till insikt att så nog inte är fallet iaf inte i de flesta fallen i vår familj 💞

Tänkte vidare och funderade då på hur ska man då göra för att hjälpa barnet utan att curla?

Ett exempel på felaktigt sätt från boken Flickor med ADHD av Kathleen G. Nadeau, Ellen B. Littman, Patricia O. Quinn:

Samt ett exempel på rätt sätt ur samma ovannämnda bok:

Som svar på frågan hur man hjälper barnet utan att curla så är det att ge trygghet, förtroende och positivt hjälpa barnet att lära sig strategier i det fallet med en kalender.

Som svar på min egen oro så kan jag vara lugn för vi jobbar hela tiden så med vår son, har ju själv kalender, whiteboardtavla, middagsplanerare mm 👍

Denna musik video får symbolisera min känsliga överreaktion kring oron på att vara en bra förälder 🤣

Exekutiva funktioner

Alla med ADHD har problem med sina exekutiva funktioner på olika sätt dessutom eftersom det också beror på om varje individ har fått rätt hjälp, rätt stöd och rätt behandling av lärare mfl.
Det gäller också att kunna se problemet med de exekutiva funktionerna på rätt sätt.

Exekutiva funktioner innebär att kunna vara uthållig, kunna sitta kvar på sin plats, vänta i en kö, fortsätta med en uppgift som kräver uthållighet.
Arbetsminne är också en exekutiv funktion, att komma ihåg att göra någonting i framtiden. Andra exekutiva funktioner är organisationsförmåga, planeringsförmåga.

Många gånger ger man konsekvenser till barn som glömmer saker, till elever som kommer till skolan utan saker. Detta blir ödesdigert för de som har ADHD. Om vi tar ett exempel på en elev som glömt idrottskläderna hemma och då inte får vara med på idrotten. Detta handlar inte om dålig motivation utan sitter i arbetsminne, organisation och planeringsförmåga. Ingen med ADHD kommer lära sig av konsekvenserna.

Jag har löst detta som lärare till elever med ADHD så här:
För att de ska slippa lägga energi på att försöka komma ihåg boken fram och åter mellan hemmet och skolan och istället kunna lägga energin på att lära sig och på köpet känna att de lyckas istället för misslyckas så har jag skickat med en bok hem och har en och i klassrummet 😁

I övrigt behöver andra hjälpa oss med ADHD att träna upp de exekutiva funktionerna och viktigt då är att tänka på att flickor med ADHD ligger något efter pojkarna i utvecklingen.

Det sociala samspelet involverar många exekutiva funktioner som att kunna bete sig på ett bra sätt gentemot andra och inte bara tillgodose sina egna omedelbara behov. Samspel i det sociala bygger också på förmågan att kunna samarbeta, ge och ta och förmågan att kunna koncentrera sig på flera sociala signaler och ha en god känsloreglering. Allt detta blir en stor utmaning för barn med ADHD och det är viktigt att föräldrar, skola samarbetar och hjälper dessa barn att träna på dessa exekutiva funktioner så långt det är möjligt. Sedan behövs stödinsatser för att hjälpa de med ADHD till fungerande samhällsindivider.

Skrivsvårigheter…

Ja som rubriken säger så trodde jag aldrig att jag skulle ha skrivsvårigheter pga min ADHD. Tydligen är det väldigt vanligt framförallt hos flickor med ADHD.

Hur yttrar det sig då?

Det kan vara dålig finmotorik och uthållighetssvårigheter vid motoriska aktiviteter. Helt enkelt att det är fysiskt jobbigt att skriva och då pratar jag om skrivande med papper och penna. Började då tänka att finmotorik har jag inte problem med däremot upplevde jag det jobbigt att skriva för hand och gör det fortfarande.

Hur kan det visa sig då?

Jo flickan med ADHD kanske trycker för hårt med pennan när hon skriver. Check på den det stämmer på mig, även att jag tänker fortare än jag hinner skriva…

Det har jag ju märkt och minns den lärarpraktikant jag fick på jobbet som jag berättade om min ADHD för, och sa att jag skriver på datorn snabbt för att få ned mina tankar och idéer, sedan går jag igenom och rättar.

Jag har löst det så att skriva snabbt med bägge händerna på tangenterna, sen för den tråkiga korrekturläsningen finns ju stavningsprogrammet 🤪 Samt goda vänner om det gäller skrivna artiklar mm.

Skrivandet i sig kräver många färdigheter som att kunna skriva läsliga bokstäver, ord och meningsbyggnader samt kunna uttrycka tankar på ett begripligt sätt. Skrivandet för oss flickor med ADHD blir därför energikrävande då du också måste upprätthålla koncentration och uppmärksamhet. Skrivuppgifter i skolan blir därför ofta för mycket, för ansträngande och uttröttande för elever med ADHD.

När ADHD ställer till det 🤷‍♂️

Åh vad jag blir less på att min fucking ADHD hjärna ska ställa till det för mig, saker som andra så lätt kan komma ihåg behöver jag skriva upp, ha påminnelser och allt möjligt utan att minnas ändå. Jag vet att det sitter i arbetsminnet som fungerar sämre för oss med ADHD. Jag vet det gäller att träna på det och hitta strategier för att underlätta problemen, men likväl är det lika störande när jag sårar pga att jag glömmer bort 😢😩 Hjärnan är mer trött nu än vanligt pga rådande omständigheter och omställningar, sjukdom med 2a antibiotika kuren och att arbeta på distans och alla inskränkningar pga corona/covid-19. Ingenting är en ursäkt men en förklaring som jag själv inte alltid kan acceptera än mindre lätt att förstå för samhället och omgivande personer. Uppskattar verkligen att ni står ut med mig och min ADHD 🥰

Nej ADHD är inte lätt att leva med diagnosen har både fördelar och nackdelar och ofta är vi mycket av allting. 

Många fina och djupt berörande dikter och texter finns om ADHD och att leva med ADHD så jag tänker endast dela ett youtube klipp som beskriver problematiken så bra:

Förändringar i corona tider

Tänkte inte skriva om corona krisen i världen men dess följdeffekter för i alla fall mig med ADHD. 

Corona tider och samhälle i kris, nya sätt att leva och förhålla sig till varandra och allt det har inneburit massor av förändringar. Förändringar som upplevs jobbigare för oss med ADHD. Att helt plötsligt undervisa på distans ibland hemifrån och inte få åka och träffa de äldre släktingarna för risken med smittspridningen av corona eller covid-19, att toapapper och matvaror som pasta och ris är slut i alla butiker i Sverige. 🤷‍♂️

Vad innebar detta för mig med ADHD då?

Livet har pågått ändå liksom och jag har förstått att den snabba omställningen till att undervisa på distans satte mig i obalans och jag tappade ordning och struktur. Inget var ju som vanligt och att lära mig nya system stressade mig och gjorde mig nervös/orolig. Sen när jag kommit igång med allt det nya började jag hitta en struktur på upplägg, kontakt med elever, lektioner via online verktyg och allt föll som på plats i nya rutiner. Än finns det kvar att hitta lösningar på saker men skillnaden är att jag nu är positivt inställd till det hela och ser lösningar istället för problem och utvecklingsmöjligheter istället för stress inför det nya okända. 😁