Skrivsvårigheter…

Ja som rubriken säger så trodde jag aldrig att jag skulle ha skrivsvårigheter pga min ADHD. Tydligen är det väldigt vanligt framförallt hos flickor med ADHD.

Hur yttrar det sig då?

Det kan vara dålig finmotorik och uthållighetssvårigheter vid motoriska aktiviteter. Helt enkelt att det är fysiskt jobbigt att skriva och då pratar jag om skrivande med papper och penna. Började då tänka att finmotorik har jag inte problem med däremot upplevde jag det jobbigt att skriva för hand och gör det fortfarande.

Hur kan det visa sig då?

Jo flickan med ADHD kanske trycker för hårt med pennan när hon skriver. Check på den det stämmer på mig, även att jag tänker fortare än jag hinner skriva…

Det har jag ju märkt och minns den lärarpraktikant jag fick på jobbet som jag berättade om min ADHD för, och sa att jag skriver på datorn snabbt för att få ned mina tankar och idéer, sedan går jag igenom och rättar.

Jag har löst det så att skriva snabbt med bägge händerna på tangenterna, sen för den tråkiga korrekturläsningen finns ju stavningsprogrammet 🤪 Samt goda vänner om det gäller skrivna artiklar mm.

Skrivandet i sig kräver många färdigheter som att kunna skriva läsliga bokstäver, ord och meningsbyggnader samt kunna uttrycka tankar på ett begripligt sätt. Skrivandet för oss flickor med ADHD blir därför energikrävande då du också måste upprätthålla koncentration och uppmärksamhet. Skrivuppgifter i skolan blir därför ofta för mycket, för ansträngande och uttröttande för elever med ADHD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *