ADHD o att processa allt!

Precis så är det som bilden visar har man ADHD måste man processa allt. Detta stjäl kraft och energi och framförallt tar det tid. Självfallet så är det olika på hur mycket man behöver processa och det skiljer sig från person till person. Men processa på ett eller annat sätt gör vi som lever med ADHD. Låt oss då göra det, hjälp oss genom att ge tid, ha tålamod och framförallt säg inte vara svaret. 💕