Hur ska man kunna hjälpa och stötta barn/ungdomar/elever och vuxna med ADHD?

Alla är vi unika med varsin personlighet även fast ADHDn grundar sig i lika neurologiska problem så yttrar de sig olika. Allt i ens liv påverkas av miljön, uppväxt, vilka möjligheter man givits, vilka intressen man har och olika erfarenheter. 🤪

Viktigast är att alla med ADHD får hjälp med att nå sin fulla potential med god självkänsla och att de kan känna stolthet över sig själva som person och vad de håller på att utvecklas till. 💞

Självklart är detta viktigt för alla människor men problemet är att nå fram och få till det stöd och hjälp personer med ADHD behöver för att kunna lyckas i livet. De ADHD personerna brottas ju med en motarbetande problematik i sin diagnos. 

Jag tror ADHD personer behöver ett team runt sig med psykolog, läkare, sjuksyster och arbetsterapeut från vården samt skolans lärare, specialpedagog och resursteam och viktigast av allt familjen att de får stöd och stöttning i hur de ska hantera sitt barn med ADHD, för vuxna behövs inte skolan längre men vården och då inkluderat en vuxenutbildning för de med ADHD och deras familj. 

Du som partner, förälder, kollega och vän kan göra stor skillnad för personer med ADHD. Även om vi med ADHD kan vara intensiva, jobbiga, enerverande och påfrestande så är vi i alla fall jag otroligt glad för min fina familj och mina fina vänner som fortsätter stå vid min sida i medgångar och motgångar. 🥰

Arbetsminne, EF förmågor och COVID-19

Arbetsminne en bra sak att ha och en del i de EF (Exekutiva Funktioner) förmågorna vi med ADHD har problem med.

Arbetsminnet används till:

  • Att minnas vad man läst i böcker och tidningar eller på nätet.
  • Komma ihåg vart man lagt plånbok, bilnycklar, jobbnyckel, mobil osv.
  • Upprätthålla koncentration vid uthållighetskrävande uppgifter.
  • Komma ihåg vad som sagts som instruktioner eller hänga med i ett samtal.
  • Planering och organisationsförmåga som innefattar laga mat, studera, städa osv.

Alla dessa EF förmågor är viktiga att ha framförallt i dessa tider med COVID-19, distansering, undervisa på distans. Jag har ändå utvecklat strategier och hittat lösningar, hjälp och sånt som fungerar för att kompensera mina dåliga EF förmågor. Problemet kom när allt vändes upp och ned, hela samhället fick ställa om pga COVID-19. Hela korthuset föll och att tappa allt som jag lärt mig och fått det att fungera med är inte en lätt omställning. Gissar och vet att dessa tider ställer till det rejält för alla oss med diagnoser. Förändringar är generellt inte lätt för oss och sen bli tvungen att hitta nya strategier är en nästintill omöjlig uppgift utan de självklara EF förmågorna som generellt innebär färdigheter i att kunna planera, utföra och slutföra en uppgift.

  • Tidsplanering
  • Organisation
  • Planering
  • Impulskontroll
  • Arbetsminne

Med det vill jag önska alla läsare av bloggen en trevlig midsommar och en önskan om att visa förståelse för att dessa tider blir mer problem för oss med ADHD, vi kanske inte alltid är duktiga på att förstå det själv och be om hjälp men tar gärna emot hjälp för att få till saker i livet 💞

Pegasus och gruppterapins betydelse för oss med ADHD

Pegasus är en utbildning för vuxna med ADHD som regionen har i olika delar av landet. En typ av gruppterapi där man träffas en gång per vecka i 8 veckor. Under de 8 gångerna får man diskutera och lära sig mer om livet med ADHD och vad man har rätt till, vilka hjälpmedel som finns mm.

Framförallt får man träffa likasinnade och för en gångs skull känna att man hör hemma, blir accepterad för den man är och att man inte är ensam om problemen. Det blir lite som att normalisera upplevelsen av att ha ADHD. Jag kände att jag inte är ensam om att ha dessa svårigheter och vi kunde utbyta erfarenheter, tips på strategier och gemensamt komma fram till olika sätt att ”lösa” problematiken.

Diskussionerna på dessa kvällar var alltid givande och som med oss alla med ADHD så är vi svåra att stoppa när vi väl har börjat så psykologen som höll i detta fick vara extremt tydlig då han ville bryta diskussionerna 🤪🤣

Mitt tips till alla med ADHD är att gå någon form av gruppterapi för oss med ADHD. Det är viktigt att det är anpassat för personer med ADHD, annars fallerar det lätt då våra hjärnor inte fungerar som många ”normalstörda”, vi är mer kreativa, tänker utanför boxen och har en stark drivkraft. Den som håller i en gruppterapi/grupputbildning för oss med ADHD måste vara beredd och kunna diagnosen och ha en förståelse för att på ett bra sätt kunna erbjuda en vettig terapi/utbildning.