Hur ska man kunna hjälpa och stötta barn/ungdomar/elever och vuxna med ADHD?

Alla är vi unika med varsin personlighet även fast ADHDn grundar sig i lika neurologiska problem så yttrar de sig olika. Allt i ens liv påverkas av miljön, uppväxt, vilka möjligheter man givits, vilka intressen man har och olika erfarenheter. 🤪

Viktigast är att alla med ADHD får hjälp med att nå sin fulla potential med god självkänsla och att de kan känna stolthet över sig själva som person och vad de håller på att utvecklas till. 💞

Självklart är detta viktigt för alla människor men problemet är att nå fram och få till det stöd och hjälp personer med ADHD behöver för att kunna lyckas i livet. De ADHD personerna brottas ju med en motarbetande problematik i sin diagnos. 

Jag tror ADHD personer behöver ett team runt sig med psykolog, läkare, sjuksyster och arbetsterapeut från vården samt skolans lärare, specialpedagog och resursteam och viktigast av allt familjen att de får stöd och stöttning i hur de ska hantera sitt barn med ADHD, för vuxna behövs inte skolan längre men vården och då inkluderat en vuxenutbildning för de med ADHD och deras familj. 

Du som partner, förälder, kollega och vän kan göra stor skillnad för personer med ADHD. Även om vi med ADHD kan vara intensiva, jobbiga, enerverande och påfrestande så är vi i alla fall jag otroligt glad för min fina familj och mina fina vänner som fortsätter stå vid min sida i medgångar och motgångar. 🥰

2 reaktioner till “Hur ska man kunna hjälpa och stötta barn/ungdomar/elever och vuxna med ADHD?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *