Tips på hur man kan bemöta och anpassa i skolan för en med ADHD

Intresse – motivation Vi med ADHD kan inte göra något på ren vilja, men alla vill om de bara kan och förstår vad som förväntas av oss.

Störningsfritt klassrum, allt låter lika mycket. Vi har inget filter, någon skriver med tangenterna på datorn, fläkten surrar, någon rör en fot och allt tas in exakt lika mycket.

Uppmärksamhetsstörning, svårt att komma igång eller återgå till arbetet efter ha blivit störd. Vad kan störa? Kläder som sitter fel, ljud, ljus. Någon som avbryter det man håller på med, ett sms.

Positivt bemötande mer än vanligt och super viktigt då vi med ADHD har många misslyckanden med oss genom livet ”på’t igen”

Över tydlig då missuppfattningar är lätt och blir så väldans fel annars.

Beakta den faktiska åldern Detta är svårt. Biologiska åldern (16-19 år), intelligensen (20-25 år) vi kan uppfattas som ”lillgammal” och sociala åldern (12-15 år). Vi med ADHD kan vara socialt omogna medan vi kan hänga med i vuxna samtal fast vi biologiskt sätt inte är äldre än t.ex. 14 år.

Lärstilar Hur lär sig eleven bäst? Många med ADHD behöver flera sinnen stimulerade. Praktisk inlärning är ofta bäst. Få vara fysiskt aktiv underlättar. Walk and talk, ståbord, fidgets är några exempel på anpassning.

Förberedelse inför förändringar. Förändringar är jobbigt, det skapar oro och leder till starka känsloyttringar. Vilken kan leda till konflikt och aggressivitet i onödan.

Energinivå Vi med ADHD har svårt för att fördela energin över dagen och vaknar var dag med tom tank. Vi måste fylla tanken med dopamin med hjälp av intressanta eller spänningssökande saker. Dopamin är koncentration, inlärningsförmåga, kunna reglera sina känslor. Ibland är de spänningssökande sakerna att trigga någon att bli arg/irriterad fast det egentligen handlar om att själv få energi i form av dopamin.

Kolla av om de lyssnar med frågor, bry er inte om ifall de inte tittar och har uppmärksamheten på er. De kan lyssna men kanske inte tittar samtidigt. Jag hade en gång en grönt kort kurs som krävs för att få tävla med draghundar, en deltagare hade med sin ena förälder för att denne annars inte skulle fokusera på utbildningen. Jag såg snabbt svårigheterna av att kunna koncentrera sig så jag lade fram ett papper och gav en penna och sa kludda/rita på detta du medan jag pratar. Föräldern tittade på mig frågande men var sedan den som gapade av förvåning då dottern räckte upp handen och kunde svara på saker jag hade pratat om =)

Kreativa hjärnor: Ge oss eget ansvar och vi kommer lösa uppgiften, kanske på ett annorlunda sätt ”thinking outside the box” men vi kommer lösa det. Vi med ADHD är kreativa!

Se styrkorna istället för problemen och kompensera för bristerna eller hjälp oss fixa det vi inte klarar av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *