Att ha med sig alla elever i klassrummet 😍

Längesen jag skrev i bloggen men så har omställningen till återigen distansundervisning fått ske på grund av ökad smittspridning av corona.

Det tar upp lite tid samtidigt har jag reflekterat lite över hur detta gynnar vissa elever och missgynnar vissa andra samt hur vi lärare undervisar på ett konstruktivt sätt som gynnar inlärning för alla.

Det är en konst som inte alla gånger är lätt att få med sig alla elever i klassrummet vare sig det är i det fysiska klassrummet eller som nu igenom den digitala världen. Måste också säga att tycker alla landets lärare gör ett fantastiskt arbete med att försöka lära barn och ungdomar lärdomar för livet ❤️ Heja alla lärare 👏🏻

Gick en fortbildningsdag via Riksförbundet Attention (attention.se) som heter “Strukturerat NPF-arbete i skolmiljö” där de pratade om aktiva kontra passiva genomgångar och hur det ena är svårare för oss med ADHD och andra NPF diagnoser.

Vad menar de med aktiva och passiva genomgångar?

Skillnaden är att vid aktiva genomgångar får eleverna själva vara aktiva lyssnare som deltar aktivt genom att svara på frågor, korta diskussioner eller kanske ett quiz med frågor om genomgången direkt efter. Vid passiva genomgångar är eleverna endast passiva lyssnare och läraren kör en monolog till eleverna.
Det säger sig självt att passiva genomgångar är nästintill omöjlig för NPF elever och att aktiva genomgångar skapar en större kunskap efteråt hos eleverna, helt enkelt de minns bättre.
Alla minns säkert en tråkig föreläsning där föreläsaren monotont pratar genom hela föreläsningen utan att göra lyssnarna delaktiga på något sätt?! Hur mycket minns ni?

Det fick mig att fundera kring hur man löser detta rent praktiskt med sina elever framförallt på distans, för oavsett de har diagnos eller ej så är alla elever gynnade av detta sätt att undervisa 😃

Att genomföra aktiva genomgångar i såväl klassrummet som på distans

Sättet jag undervisar på, som uppskattas av eleverna, handlar om att ha aktiva lyssnare. Jag ställer frågor om det jag pratar om hela tiden och stannar upp ibland och genomför en kortare diskussion kring en fråga inom området. Sen händer det att jag vid ett annat lektionstillfälle återkopplar till det vi gått igenom tidigare med en fråga eller två.
Tänker sedan vidare utveckla detta genom att testa köra en kortare quiz kanske via kahoot i slutet på genomgången alternativt i slutet på lektionen för att se om de hängt med och få de aktiva i genomgången, blir spännande att se vad det får för effekt på inlärningen 💪🏻
Viktigt då tänker jag är att vara tydlig med att så kommer ske för att få de aktiva under genomgången 🤪 Detta funkar i både klassrummet och via distansundervisningen.

Ett annat litet tips för att få eleverna att lyssna mer aktivt och kunna släppa tanken på hur länge ska läraren hålla på, när slutar lektionen osv är att använda sig av en time timer och tydligt strukturera upp lektionens innehåll med hållpunkter och tider.

Hur arbetar ni andra runt om i Sverige med aktivt lärande?

Att anpassa ljudmiljön i klassrummet för bättre koncentration

Alla människor mår bra av så störningsfri ljudmiljö som möjligt. Mycket ljud och buller gör en utmattad. Allt handlar ju faktiskt i slutändan om en arbetsmiljö för både lärare och elever.

Enligt Anita Richmond hörselpedagog i Lund finns det mycket man kan göra för att minska buller och jobbiga ljud.

Med pedagogiska ledarskapsmedel kan man som lärare minska ljudnivån drastiskt i klassrummet. Det gäller bara att lära eleverna och ha respekt för varandra och inte surra, prata under genomgångar samt samtala med lägre röst. 

Hur gör ni alla lärare som läser min blogg?

Vad gör jag själv? 

Uppstart med varje ny klass börjar jag alltid med att presentera varandra sen vara tydlig med vad som gäller i mitt klassrum:

 • Vi respekterar varandra
 • När en talar är vi andra tyst
 • Inga mobiltelefoner används under lektion annat än för det som är tillåtet
 • Dörren till klassrummet är alltid stängd.

Nu undervisar jag på plan 5 så att ha saker bilar, människor mm som passerar fönstret existerar inte. Jag har själv ADHD vilket jag berättar för eleverna och kräver viss anpassning för att få det att fungera men denna anpassning gynnar alla oavsett de har diagnos eller ej. 

Bemötande!

Bemöt inte i affekt! Tänk på att ingen människa kommer reagera på ett bra sätt om de blir bemötta i affekt. Dessutom har alla vi med ADHD starka och impulsiva känslor som då blir svåra att styra och kunna reagera utifrån att man hunnit tänka först 🤪

Bemöt och se det positiva, inte alltid lätt jag vet det är lätt att fastna och irritera sig på det som sägs. När någon säger saker som ”du är helt dum i huvudet” eller ”jävla kärring/gubbjävel” är det svårt att inte reagera tillbaka med samma mynt.
Försök istället låta det rinna av som vatten på en gås och ta inte åt dig i det som sägs av ADHD personen i affekt.

Hur ska man då bemöta och göra på ”rätt” sätt?

Börja med att ta en paus ifrån varandra låt den med ADHD landa och lugna sig och landa och lugna dig själv för att kunna bemöta på rätt sätt. Rätt sätt innebär att ni får en bättre relation mellan dig som förälder och ditt barn eller dig som lärare och din elev eller mellan dig och din kollega och dig och din vän.

Tonfall, ordval, kroppsspråk är viktiga i bemötande på ett lugnt sätt och det går endast att bemästra om man är lugn. En arg person kommer låta arg, välja elaka/sårande ord och kroppsspråket kommer tala för en arg person.

Bemöt hårt med mjukt!

Istället för att bli arg när ens barn eller en elev säger argt ”Jävla kärring!” Så kan man använda sig av humor och positivitet tex: ”Tack jag vet jag är bra på att vara irriterande, tycka om er och tro på er!” Det vänds lika fort som det börja till något med skratt och humor istället.


Till min egen son brukar jag när han är arg ställa mig och sträcka ut armarna rakt ur i sidan och le och be han göra samma sak och försöka fortsätta vara arg! Det slutar alltid med att vi skrattar och kan prata om det som gjorde han arg. 💞 Prova så ser ni hur svårt det är att fortsätta vara arg då 🤪

Att barnet/eleven med ADHD känner förtroende för ledaren föräldern eller läraren är viktigt. Annars är det otroligt svårt att nå fram men så är det med alla människor. 💖

Att förmedla ett lugn, trygghet och att jag tror på dig med en positiv energi kommer du komma långt med!

Det gäller att lyckas som ledare, förälder, vän, chef, kollega och lärare. 🥰

Förändringarnas problematik!

Att ogilla förändringar är något iaf jag har stora problem med. Gissar att många med ADHD har liknande problem då allt handlar om att försöka leva ett strukturerat och så normalt liv som möjligt. Något som kräver enorma mängder energi hos oss med ADHD. Det som ni utan diagnos klarar per automatik kräver tankemöda och massor av energi för oss med diagnos.

Vilka förändringar pratar vi om då?

Jo det kan vara så enkla som att möblera om så jag inte hittar längre bland sakerna eller att vi bestämt något och det blir ändrade planer.
Många kan säkert tänka men vadå du är ju impulsiv så hur svårt kan det vara och bara vara just det och förändra. Jo men det är så här att för att få livet att fungera med allt vad det innebär och inte på kuppen köra slut på mig själv så måste jag planera och strukturera livet.
det blir så otroligt svårt att planera om det hela då själva planerandet i sig kan bränna ut en person med ADHD.

Redan som liten flicka kallades jag envis. Minns så väl när vi var i stugan och jag inte var förberedd på att vi helt plötsligt skulle åka till en bekant till familjen. Jag vrånghöll fast mig och skulle inte gå. Vi kom iaf till slut iväg och lika envis skulle jag sedan inte åka hem för då hade jag ju landat i förändringen och hade nu skoj med ett av deras barn. 🤪

Tips till alla som bemöter oss med ADHD:

Var förutsägbar genom att i förväg säga vad som ska hända.

Var tydlig genom att säga saker kort och enkelt.

Dela ut schema/agenda för att tydligt visa vad som tex ska ske under denna kurs, vad vi gör denna vecka och när prov ska göras.

Påminn om saker i förväg dagen innan, på morgonen och en stund innan. Påminnelserna ska skapa en förutsägbarhet genom att använda de sinnen personen i fråga bäst trivs att använda.

Naturligt slut på en aktivitet/uppgift gärna med en motivation som en frukt, lyssna på musik.

Sist men inte minst vill jag än en gång tipsa om den fantastiska gruppen på Facebook 👇👇👇

Exekutiva funktioner

Alla med ADHD har problem med sina exekutiva funktioner på olika sätt dessutom eftersom det också beror på om varje individ har fått rätt hjälp, rätt stöd och rätt behandling av lärare mfl.
Det gäller också att kunna se problemet med de exekutiva funktionerna på rätt sätt.

Exekutiva funktioner innebär att kunna vara uthållig, kunna sitta kvar på sin plats, vänta i en kö, fortsätta med en uppgift som kräver uthållighet.
Arbetsminne är också en exekutiv funktion, att komma ihåg att göra någonting i framtiden. Andra exekutiva funktioner är organisationsförmåga, planeringsförmåga.

Många gånger ger man konsekvenser till barn som glömmer saker, till elever som kommer till skolan utan saker. Detta blir ödesdigert för de som har ADHD. Om vi tar ett exempel på en elev som glömt idrottskläderna hemma och då inte får vara med på idrotten. Detta handlar inte om dålig motivation utan sitter i arbetsminne, organisation och planeringsförmåga. Ingen med ADHD kommer lära sig av konsekvenserna.

Jag har löst detta som lärare till elever med ADHD så här:
För att de ska slippa lägga energi på att försöka komma ihåg boken fram och åter mellan hemmet och skolan och istället kunna lägga energin på att lära sig och på köpet känna att de lyckas istället för misslyckas så har jag skickat med en bok hem och har en och i klassrummet 😁

I övrigt behöver andra hjälpa oss med ADHD att träna upp de exekutiva funktionerna och viktigt då är att tänka på att flickor med ADHD ligger något efter pojkarna i utvecklingen.

Det sociala samspelet involverar många exekutiva funktioner som att kunna bete sig på ett bra sätt gentemot andra och inte bara tillgodose sina egna omedelbara behov. Samspel i det sociala bygger också på förmågan att kunna samarbeta, ge och ta och förmågan att kunna koncentrera sig på flera sociala signaler och ha en god känsloreglering. Allt detta blir en stor utmaning för barn med ADHD och det är viktigt att föräldrar, skola samarbetar och hjälper dessa barn att träna på dessa exekutiva funktioner så långt det är möjligt. Sedan behövs stödinsatser för att hjälpa de med ADHD till fungerande samhällsindivider.

Skrivsvårigheter…

Ja som rubriken säger så trodde jag aldrig att jag skulle ha skrivsvårigheter pga min ADHD. Tydligen är det väldigt vanligt framförallt hos flickor med ADHD.

Hur yttrar det sig då?

Det kan vara dålig finmotorik och uthållighetssvårigheter vid motoriska aktiviteter. Helt enkelt att det är fysiskt jobbigt att skriva och då pratar jag om skrivande med papper och penna. Började då tänka att finmotorik har jag inte problem med däremot upplevde jag det jobbigt att skriva för hand och gör det fortfarande.

Hur kan det visa sig då?

Jo flickan med ADHD kanske trycker för hårt med pennan när hon skriver. Check på den det stämmer på mig, även att jag tänker fortare än jag hinner skriva…

Det har jag ju märkt och minns den lärarpraktikant jag fick på jobbet som jag berättade om min ADHD för, och sa att jag skriver på datorn snabbt för att få ned mina tankar och idéer, sedan går jag igenom och rättar.

Jag har löst det så att skriva snabbt med bägge händerna på tangenterna, sen för den tråkiga korrekturläsningen finns ju stavningsprogrammet 🤪 Samt goda vänner om det gäller skrivna artiklar mm.

Skrivandet i sig kräver många färdigheter som att kunna skriva läsliga bokstäver, ord och meningsbyggnader samt kunna uttrycka tankar på ett begripligt sätt. Skrivandet för oss flickor med ADHD blir därför energikrävande då du också måste upprätthålla koncentration och uppmärksamhet. Skrivuppgifter i skolan blir därför ofta för mycket, för ansträngande och uttröttande för elever med ADHD.

Hur klassrum kan upplevas för en person med funktionsvariation

I en klassrumsmiljö finns det så otroligt mycket som stör för en person med olika funktionsvariationer och då tänkte jag framförallt gå in på de med ADHD och beskriva hur otroligt mycket som kan störa koncentration, fokus och vara uttröttande/energitömmande.
Vet att jag i ett tidigare blogg inlägg har skrivit lite om detta men fick som en större förståelse av allt som faktisk är ett problem då jag i måndags var på en underbar föreläsning av Fia Götze som själv har ADHD och jobbar på Engelska skolan i Sundsvall, hon delade med sig av sina problem och hur det kan vara att gå i skolan med ADHD.

Vissa saker eller rent av många av de saker jag kommer nämna här har alla de som inte har diagnos inte ens reflekterat över att de finns i klassrummet.
Vi kan börja med nedanstående länk en kognitionssimulator som myndigheten för delaktighet har lagt ut så att alla intresserade kan se och uppleva hur det är för hörselskadade och/eller kognitiv funktionsnedsättning.
Innan jag fick min diagnos, då när jag kanske anade att jag hade en diagnos men inte gjort utredning så testade jag och brorsan denna simulator först utan filter och det var problem att hänga med i uppgiften i klassrummet. När våra respektive gjorde simulatorn utan filter gick det galant och nu med medicin utan filter fungerar det för mig med 😃

http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/digitala-verktyg/simulatorer-och-kostnadssnurror/funktionssimulatorn/

För att förklara problemen ytterligare så kan ni när ni läser igenom punkterna tänka att alla hörs lika högt och att du inte kan sålla bort vissa ljud eller synintryck, du kan inte heller sortera mellan intrycken och prioritera vilka som är viktiga. En elev sa till mig häromdagen att Camilla idag är det kaos i huvudet jag förstår inte uppgiften, vilket jag precis förstod det går inte hur gärna man än vill koncentrera och förstå uppgiften med för mycket som snurrar i en ADHD hjärna. Det jag gjorde var att jag tydligt förklarade första frågan i uppgiften väldigt kort och enkelt och beskrev hur eleven skulle genomföra frågan. Gjorde sedan så för varje fråga i uppgiften, vilket eleven uppskattade och ropade på mig efter varje fråga var avslutad.

Vad kan då vara störande?

 • Saker som passerar fönstret, fåglar, löv, bilar, människor
 • Ljudet från fläktar, kan låta hur högt som helst tyvärr
 • Pennor som vässas, skrivs med
 • Papper som bläddras
 • Stolar som rör sig
 • Bänkar som rör sig
 • Elever som rör sig, prasslar
 • Två viskande elever
 • Många färger på kläderna på övriga i klassrummet
 • Många saker på väggarna i klassrummet framförallt framme vid tavlan
 • Med alla intryck blir det som en sensorisk överbelastning och hjärnan orkar inte med att ta in information

Hur kan då klassrumsmiljön och undervisningen förändras för att underlätta inte bara för de med funktionsvariationer utan för alla?

Fläktsystemet borde gå att vända på och få tyst, ett förslag min man har då man i ladugårdar/grisgårdar mm har utåtblåsande istället för utsugande fläktsystem med något nät som sprider ut luften utan att kyla små kultingar tex.
Mindre antal fönster eller fönster täckta nertill så när man sitter ned ser man inte ut men ljuset kommer in på övre halvan.
Ljud från andra människor är svårt att begränsa på annat sätt än att den som behöver får använda hörlurar/hörselskydd eller specialanpassade öronproppar som finns hos EarCare i Sundsvall.

Stress för en med ADHD ökar koncentrationssvårigheterna vilket kan hjälpas av tydlig struktur på lektionen, så lite som att möta upp eleven i korridoren och förbereda den på vad som ska ske under lektionen kan minska stressen otroligt och ge eleven bättre möjligheter att kunna koncentrera sig.

Det behöver vara både muntliga och skriftliga instruktioner vilket jag kan bekräfta då jag i en störningsrik miljö eller efter att jag blivit sensoriskt överbelastad ska försöka ta till mig vad en kollega säger. Det är väldigt för att inte säga extremt svårt. Inte hjälper det då att be personen upprepa sig och ändå inte förstå, man känner sig väldigt korkad och dum i det fallet. Jag försöker lösa det genom att skriva det det andre säger och upprepa och fråga om jag skrivit rätt. Det är en strategi jag har löst det med.

Att allt går mycket fortare för oss med ADHD, att vi tänker fortare och gör saker fortare är ett faktum. Att sedan ofta få höra sakta ned, bromsa upp, ta det lugnare, sitt still osv var ju inte till någon hjälp när ingen kunde förklara hur man ska göra det. Tänker så här att låt personerna med ADHD jobba i sin takt, ståendes ibland eller pillande med något kanske en sådan här tangles som går att vrida, snurra och pyssla med utan att det stör andra.

Att få arbeta i sin takt kan innebära att det går för fort och blir slavfel men då kan man lära eleven att snabbt arbeta igenom en del för att sedan gå tillbaka och korrigera rätta till osv.
Viktigt att tillåta rörelse, stå upp, sitta på en balansboll, pilla med saker, gå på toa, ta ett varv i korridoren osv Var tillåtande så ska du se att eleven med ADHD kommer ha arbetat igenom uppgifterna som ska ändå 😁
Om det inte fastnar på motivation som kan vara väldigt svårt. Vi med ADHD vill alltid veta varför ska jag kunna detta och då räcker det inte med att säga för att skolverket kräver det. Bättre då att visa på kopplingar i verkliga livet tex när du ska bygga ett garage behöver du kunna beräkna area och volym, eller när du ska köpa bostad vill du kunna beräkna låneskulder. Eller när du ska åka utomlands är det bra att kunna kommunicera på engelska för att bli förstådd och själv förstå osv. Motivation kan också handla om att fånga upp ett intresse och bygga vidare på det, en elev vill bara spela fotboll och förstår inte varför man ska klättra i rep och ribbstolar. Spelar ingen roll hur läraren förklarar att det är bra att kunna osv. Eleven är totalt omotiverad. Ett litet knep man då som lärare kan använda är att motivera eleven genom tävling eller genom att byta. Om du klättrar i ribbstolen och visar att du kan det får du spela fotboll resten av lektionen eller hur snabb kan du vara upp i ribbstolen, jag kommer vinna över dig och så själv klättra då.
En svenska lärare min brorsa hade i mellanstadiet ville få eleverna att lära sig svenska men de var svåra att motivera så en dag när det började närma sig en friluftsdag i backen och hon hörde att det fanns ett stort intresse för snowboard så chansade hon och sa att om alla klarar provet om 2v så kommer ni få se mig åka snowboard i backen fast jag aldrig gjort det. Gissa om eleverna blev motiverade och gissa om inte kunskaperna och minnet av denna fantastiska lärare finns kvar än idag 🥰