Den förutsägbara ledaren -en föreläsning av Måns Lööf

För ett par veckor sedan var jag på en föreläsning som rubriken säger och satt nu och funderade på vad jag tog med mig från den föreläsningen.

Många viktiga saker tog Måns upp men framförallt ledarskapet när man har med ADHD människor att göra.

En person med ADHD är känslig för sinnesstämningar och om då läraren eller idrottsledaren kommer efter en stressig dag och inte säger något så kan personen med ADHD tolka det som att ledaren inte tycker om personen. Det är då bättre att vara ärlig, “jag har haft en stressig dag jag gillar dig lika mycket för det” Det ligger något i begreppet ärlighet varar längst.

ADHD personer har inge fel på uppmärksamheten de är bara uppmärksamma på allt menar Måns. De saknar också inre motivation och behöver då yttre stimuli.

Hur kan vi då hjälpa elever i ett klassrum eller barn/ungdomar i en idrottsrörelse?

Jo vi måste börja se positivt på personer med ADHD, förstärka styrkorna och begränsa svårigheterna. Skapa relationer, se, uppmuntra och beröm när de gör rätt, undvik att skälla när de gör fel. Att skälla förstärker bara deras känsla av misslyckande!
Se möjligheter istället för problem!
Ge tydliga instruktioner för allt handlar om att ADHD personer inte kan ta in och bearbeta flera instruktioner samtidigt det blir som ett enda virrvarr av kaos i huvudet.

För att lyckas bra som ledare så gäller det att ha framförhållning, struktur och tydlighet

Måns Lööfs föreläsning den 14/12-2019

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *