Motivation!

Jag vet att jag tidigare har skrivit något blogg inlägg om just motivation och problematiken kring motivation. Men eftersom den är så viktig i livets många sammanhang känner jag det värt att ta upp det igen i bloggen.

Jag vet också hur otroligt svårt det är för många inklusive mig själv att förstå hur motiverad jag kan vara och ha extremt lätt för att genomföra en sak medans en annan sak är totalt omöjlig att motivera sig så pass att det går att ens göra.

En som beskriver detta väldigt bra är Jessica McCabe i sin youtube kanal How to ADHD:

Sammanfattningsvis säger hon att motivation är beroende av att ta sig över ett hinder med hjälp av motivationen som är en massa olika saker som tex det vore bra för mitt jobb, familjen skulle bli stolt, chefen skulle uppskatta det eller en vän skulle gilla det.
För er normalstörda är detta lätta saker att motivera sig och komma igång och ta sig över hindret. Men för oss med ADHD är det ibland rent omöjligt utan lite hjälp på traven.

Bemöt de med ADHD med mjukhet de gör bara så gott de kan. Kom ihåg att göra lite är bättre än att göra ingenting. Uppmuntra därför det lilla för att motivera till fortsättning. 💞

Lite tips till oss med ADHD hur vi ska kunna hjälpa oss själva från riksförbundet attention:

Detta är också användbart för oss lärare att kunna hjälpa eleverna bli mer motiverade för sina studier och lyckas bättre i skolan, det är så små förändringar som kan göra så enormt mycket.

  • Undanröj saker som stör i klassrummet, ljud, ljus
  • Korta genomgångar med pauser
  • Tydlighet med vad som ska göras
  • Dela upp uppgiften i mindre delar, gör den mer hanterbar och begriplig
  • Sätta tidsmål om hur länge eleven ska arbeta med uppgiften
  • Placera elever som har svårt för att komma igång med elever som har hög motivation för det kan smitta av sig och få eleven att komma igång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *