Thinking outside the box

Egentligen är de viktigt att se möjligheterna istället för problemen. Enligt diagnoskriterier har personer med ADHD bristande uppmärksamhet, impulsivitet och hyperaktivitet generellt sagt en störning/dysfunktion i hjärnan. Kliniska iakttagelser visar på att de med ADHD också är särskilt insiktsfulla, fantasifulla och intuitiva. 

Så varför inte se de möjligheter personer med ADHD kan ge oss i samhället?

En föreläsare jag var och lyssnade på sa att i skolan bör vi bemöta elever med ADHD och lära oss se deras sätt att lösa saker. Som många gånger inte är fel bara ett annorlunda sätt att se på det.
Ta ex att lärare säger vad blir 1 + 1?
Normalt tänker de flesta att svaret ska bli 2. Stannar läraren där och inte har möjligheten att kunna berömma och bemöta barn med ADHD som kanske svarar en pappa plus en mamma blir ett barn. Svaret är inte fel, att det inte blev det läraren förväntade sig beror på tror jag att läraren inte ställt frågan tydligt. Många gånger har jag och min kollega reviderat provfrågor för att få det svar vi förväntar oss för att kunna bedöma elevernas kunskaper. Det är otroligt utvecklande att träna på att formulera frågor och diskutera fram hur eleverna kan tänka om svaret.

Jag jobbar som gymnasielärare och undervisar i naturkunskap, biologi och naturvetenskaplig specialisering, träffar elever från naturprogrammet till introduktionsprogrammet språk inriktningen med praktiska och teoretiska program där emellan. Jag får många möjligheter att träna på och ge elever bästa förutsättningarna att visa deras kunskaper och träna på att nå fram med min undervisning. 

Det jag vill komma till är att ta vara på alla individers möjligheter, egenskaper är utvecklande för eleverna, för klassen och för mig som lärare .😃👍😍

Tittar man biologiskt sett är variation en överlevnad för arten, alla individer med deras variationer behövs och är viktig ur ett evolutionärt perspektiv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *