Skapa goda relationer och få det att fungera!

I klassrummet ska man som pedagog vara den trygga vuxna som eleverna kan lita på, att läraren skapar ordning, trygghet och studiero. För att göra det behöver man kunna behålla lugnet i alla situationer och inte bli arg. Bestämd får man vara och med tydlighet visa vad som gäller i det klassrummet, tydlighet mår alla bra av 😃

När en konflikt uppstår vilket det förr eller senare gör oavsett så är det viktigt att bemöta på ett positivt, lågaffektivt sätt. Uppstår konflikten dessutom med en med ADHD diagnosen är det en fördel att ha god fantasi och vara kreativ för att snabbt kunna växla fokus hos den eleven för att minimera konflikten. Ett tips är att ha kännedom om deras intressen för att vid en konflikt kunna skifta fokus och börja prata om deras intresse. Lättare skrivet än det kanske låter att göra men faktiskt så fungerar det gäller bara att vara snabbtänkt och regera snabbt innan konflikten hunnit till en obrytbar nivå. Råkar den hamna där så ge personen med ADHD utrymme, låt den gå ut ur klassrummet inte som bestraffning utan för att kunna lugna sig själv.

Att vara en bra ledare oavsett vi pratar om lärare i skolan eller idrottsledare eller förälder så är det viktigt att skapa goda relationer. Goda relationer skapas inte genom att ha kompisrelation med barnet/eleven. Det är viktigt att vara rättvis och att man ser varje person för den person de är.

En bra ledare är en förutsägbar ledare som sätter upp mål och arbetar utifrån att nå de målen, som följer upp framgångarna och som kan ge mer beröm än negativ feedback 👍
Att se varje individ och uppskatta elevernas, barnens eller dina anställdas arbete och lyfta fram det som går bra ökar allas vilja att prestera vilket i skolans värld innebär bättre studieresultat och vi skapar mycket bättre relationer 💞

En viktig sak vad gäller ADHD är att kunna se styrkorna hos de individerna med diagnosen, alla människor har styrkor men hos de med ADHD är det än mer viktigt att se de och kunna lyfta fram deras styrkor och se de som resurser i arbetet. Genom att göra det främjas inlärning och den positiva känslan som stärker individen lyfts fram ❤️😍

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *