Dopaminets effekter för oss med ADHD

Dopamin är en viktig signalsubstans i allas hjärnor, den är en del av hjärnans belöningssystem. När vi gör något bra som att äta, ha sex och träna frisätts dopamin i hjärnan som för oss att känna oss nöjda och glada.

Dopamin hos oss med ADHD är naturligt låg så vi måste dagligen fylla på genom olika dopaminhöjande aktiviteter.

Fördelen är att det faktiskt går att höja dopaminet på olika mer eller mindre bra sätt samt några riktigt dåliga sätt. De dåliga är att ta droger i någon form för det lurar hjärnans belöningssystem och ger så många fler negativa saker som jag inte tänkte gå in på här.

De bra sakerna är rörelse i alla former, äta mat som innehåller byggstenarna för dopamin (finns i tex vilt, kött, fågel, fisk, skaldjur och ägg). 

Mindre bra men ändå dopaminhöjande är högriskbeteenden som fallskärmshoppning, bergsklättring.

Varför behöver vi människor dopamin? Vad hjälper den oss med ADHD?

 1. Dopamin behövs för att vi ska kunna koncentrera oss på vad andra säger. Kunna bibehålla uppmärksamheten.
 2. Kunna motivera oss, hålla oss vakna och nyfikna.
 3. Dopamin är också viktigt för vårt minne, att lagra från korttidsminnet till långtidsminnet samt kunna plocka fram minnen och kunskaper när det behövs.
 4. Dopamin är också viktig för vår motorik både grovmotorik som att kunna sitta på en stol och finmotorik som att skriva läsbart och på raderna i boken.
 5. Dopamin ger intelligens och energi samt förmågan att kunna planera.
 6. Helt enkelt ger dopamin oss med ADHD tillgång till vår hjärna, vårt minne, motivation och intelligens.

Små enkla medel hjälper till att höja den annars låga dopaminet hos oss med ADHD som tex:

 • Tuggisar, snören i huvtröjor
 • Tangles eller fidgetcubs eller liknande
 • Få sitta på en dyna eller pilatesboll
 • Att ha roligt och skratta ger dopamin

För dig som inte orkar läsa bloggen finns den nu på min youtube kanal ADHD Camilla -Mitt liv med ADHD.

Vikten av kroppsspråk!

När jag började som lärare fick jag ofta höra att det syntes att jag hade erfarenhet och kunskap om hundar då jag var så tydlig i rollen som lärare och kunde få ordning på en stökig klass. Funderade mycket på vad är det som gör detta? Hur gör jag det?

En del är givetvis min förståelse för andra med ADHD då jag själv har det. Jag ser alla elever, berömmer, uppmuntrar och motiverar. Men framförallt är jag 100% ärlig och med det menar jag att det jag säger med ord säger jag också med mitt kroppsspråk.

En bestämd Camilla är bestämd i ord och röst samt har en bestämd kroppshållning, jag blir stor och stel i kroppen och blicken tittar rakt in i eleverna utan att vika undan. Eleverna vet att nu gick de för långt 😜

En glad och positiv Camilla har mjuk och trevlig röst, ett leende på läpparna, positiva ögon och ett positivt, lättsamt och avslappnat kroppsspråk. 🥰

Man måste skapa en god relation och ömsesidig respekt mellan mig som lärare och elever. Allt man gör och säger i klassrummet underlättas av att använda kroppsspråket. Det är viktigt att bli medveten om sitt eget kroppsspråk för kroppsspråket ljuger aldrig. Så är du irriterad på en elev kommer kroppsspråket tala om det hur glatt du än talar.

Lägger man då till att många av oss med ADHD ser allt svart/vitt, det finns inga gråzoner så är det ännu viktigare att vara ärlig och säga och göra samma sak.

Hur ska annars en med ADHD kunna lita på läraren?

Allt bygger ju på att vi i grunden är ett flockdjur där kroppsspråket är en väldigt viktig del av vårt språk.
Finns det forskning på detta? Ja massor! Bland annat denna:

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:288804/FULLTEXT01.pdf

Ett examens arbete på lärarutbildningen på Linné universitetet som belyser vikten av pedagogers medvetenhet och användande av kroppsspråk i undervisningen. 💞

Anpassning i skolan hur svårt kan det vara?!

Reflekterade över denna bild och undervisning i skolan =)

Hur svårt kan det vara att anpassa så det fungerar för alla i denna klass? Behövs mängder av anpassningar? Nej verkligen inte!Man kan enkelt fälla trädet lite ut över vatten t.ex havet eller en sjö (beroende på om det är saltvattenfisk eller inte).Om målet är att ta sig till toppen på trädet så kan då alla nå toppen =)

De når samma mål fast på olika sätt!

Frågan Varför? 🤣

Alla vi med ADHD vill ofta veta varför vi ska göra något, varför vi ska lära oss just det ämnet eller vad vi har för nytta av det 🤷🏻‍♀️

Många är de gånger jag har frågat varför i mitt liv. Varför ska jag dyka i en bassäng när det är roligare att göra det i sjön. Frustrerad idrottslärare ringde hem och bad mamma och pappa att träna med mig så jag vågade stoppa huvudet under vattenytan. Mamma förstod aldrig varför jag tjurade ihop och vägrade dyka i bassängen. Jag själv har förstått i vuxen ålder att det handlade om motivation och viljan att förstå varför jag ska göra något så tråkigt som att dyka i en bassäng jämfört med att dyka i en sjö med växter och djurliv. 🤣🤪

Det hjälper liksom inte att säga att vi ska lära oss detta för det ingår i kursen eller att du ska göra detta för att det är bra för hälsan.
Vi behöver få veta mer för att motivera oss till att lära eller göra.

Alla människor behöver få känna mening med det man gör och sammanhang. Många med ADHD har problem med att känna mening och förstå sammanhang. Därför är det extra viktigt att förklara varför en med ADHD ska göra eller lära en sak 🤩💖

Utan mening är det svårt att motivera sig! En mening som ger motivation kan faktiskt vara belöning.

Tänk dig att du varje timme ska bygga ett torn av klossar och att någon river det vid timmens slut så att du kan bygga upp igen timmen efter. Hur meningsfyllt skulle det vara dag efter dag? Skulle du kunna motivera dig att fortsätta dag efter dag, timme efter timme?

Troligen inte och så är livet för oss med ADHD och anledningen till varför vi vill veta mer innan vi gör är för att hitta meningen 🥰

Anpassad undervisning 🥰

Många med ADHD är verbala processare och tänker snabbt samt är mycket här och nu och har svårt för att dämpa sina impulser.

Tänk dig då sitta i skolan, stilla och försöka koncentrera dig på vad läraren går igenom. Sen på det komma på en fråga om ämnet läraren pratar om eller något inom ämnet.
Dessutom för att bäst lära sig behöver eleven prata med sig själv eller någon annan (verbal processare).

Tänk efter vad är vanligast i skolan? Jo att alla ska sitta tysta, stilla och att alla frågor tas efter genomgången.
Då har de med ADHD redan tappat bort vad läraren pratar om, vad de ens funderade på och vad läraren fortsatte prata om. Vi som lärare har då ”tappat” dessa elever i undervisningen. 🤷🏻‍♀️

Hur kan vi då göra annorlunda?

 • Låt eleverna avbryta med sina frågor
 • Bromsa upp impulsiviteten så att vi håller oss till ämnet och kommer tillbaka till det som vi gick igenom för dagen.
 • Låt eleverna vara aktiva lyssnare och få svara på frågor och under genomgången.
 • Låt eleverna diskutera i grupper efter eller under genomgången så att de kan processa och göra in kunskaperna.
 • Tillåt någon form av rörelse beroende på vad som passar bäst för respektive elev. Pilla med saker med fingrarna som inte stör andra, sittdyna som gör att eleven kan vicka på rumpan, ståbord, utrymme längst ned i klassrummet där någon kan gå lite fram och åter utan att störa de andra eleverna.

Jag tror att de allra flesta lärare och pedagoger i dagens skola har denna förmåga till pedagogisk variation, är endast fantasin som sätter gränserna och det behöver inte vara så svårt! 👍

Tips på hur man kan bemöta och anpassa i skolan för en med ADHD

Intresse – motivation Vi med ADHD kan inte göra något på ren vilja, men alla vill om de bara kan och förstår vad som förväntas av oss.

Störningsfritt klassrum, allt låter lika mycket. Vi har inget filter, någon skriver med tangenterna på datorn, fläkten surrar, någon rör en fot och allt tas in exakt lika mycket.

Uppmärksamhetsstörning, svårt att komma igång eller återgå till arbetet efter ha blivit störd. Vad kan störa? Kläder som sitter fel, ljud, ljus. Någon som avbryter det man håller på med, ett sms.

Positivt bemötande mer än vanligt och super viktigt då vi med ADHD har många misslyckanden med oss genom livet ”på’t igen”

Över tydlig då missuppfattningar är lätt och blir så väldans fel annars.

Beakta den faktiska åldern Detta är svårt. Biologiska åldern (16-19 år), intelligensen (20-25 år) vi kan uppfattas som ”lillgammal” och sociala åldern (12-15 år). Vi med ADHD kan vara socialt omogna medan vi kan hänga med i vuxna samtal fast vi biologiskt sätt inte är äldre än t.ex. 14 år.

Lärstilar Hur lär sig eleven bäst? Många med ADHD behöver flera sinnen stimulerade. Praktisk inlärning är ofta bäst. Få vara fysiskt aktiv underlättar. Walk and talk, ståbord, fidgets är några exempel på anpassning.

Förberedelse inför förändringar. Förändringar är jobbigt, det skapar oro och leder till starka känsloyttringar. Vilken kan leda till konflikt och aggressivitet i onödan.

Energinivå Vi med ADHD har svårt för att fördela energin över dagen och vaknar var dag med tom tank. Vi måste fylla tanken med dopamin med hjälp av intressanta eller spänningssökande saker. Dopamin är koncentration, inlärningsförmåga, kunna reglera sina känslor. Ibland är de spänningssökande sakerna att trigga någon att bli arg/irriterad fast det egentligen handlar om att själv få energi i form av dopamin.

Kolla av om de lyssnar med frågor, bry er inte om ifall de inte tittar och har uppmärksamheten på er. De kan lyssna men kanske inte tittar samtidigt. Jag hade en gång en grönt kort kurs som krävs för att få tävla med draghundar, en deltagare hade med sin ena förälder för att denne annars inte skulle fokusera på utbildningen. Jag såg snabbt svårigheterna av att kunna koncentrera sig så jag lade fram ett papper och gav en penna och sa kludda/rita på detta du medan jag pratar. Föräldern tittade på mig frågande men var sedan den som gapade av förvåning då dottern räckte upp handen och kunde svara på saker jag hade pratat om =)

Kreativa hjärnor: Ge oss eget ansvar och vi kommer lösa uppgiften, kanske på ett annorlunda sätt ”thinking outside the box” men vi kommer lösa det. Vi med ADHD är kreativa!

Se styrkorna istället för problemen och kompensera för bristerna eller hjälp oss fixa det vi inte klarar av.

Hur gör jag för att inte glömma saker?

Att leva med ADHD innebär att man har dåligt arbetsminne. Man kan helt enkelt inte komma ihåg saker. Kan vara allt från bokade besök till att skicka med sonen idrottskläderna eller att minnas att ta hem boken och plugga inför prov. Eller vad ska jag göra imorgon alternativt vad gjorde jag igår.

Många är de saker som hänger ihop med arbetsminnet. Att lagra saker i korttidsminnet, att kunna bibehålla fokus och koncentration på saker är några exempel.

Tänk dig en dag du du sovit urdåligt på natten, där du är så trött att du glömmer allt möjligt som du normalt klarar av. Du har tex svårt för att följa med i samtal, veta vad du ska göra, minnas vad det var du skulle hämta i det andra rummet. Du glömmer matlådan när du åker till jobbet osv. Allt detta är min vardag 24/7. 🙈😝

Vad gör jag då för att få hjälp med mitt bristande arbetsminne?

Jag skriver i en kalender hemma och en på jobbet så jag vet vad jag ska göra. Jag skriver en månads middagsplanerare så jag slipper försöka ha i arbetsminnet vad vi ska äta till middag.

Är det något jag behöver komma ihåg och ha med mig dagen efter så ställer jag det väl synligt och i vägen vid ytterdörren. Till min mans stora förtret 🤣

Jag sätter påminnelser på mobilen och skriver handla listan i Google keep då behöver jag inte stå på affären och fundera på vad som skulle handlas. 🤷🏻‍♀️🤪

NPF i skolan en enkel anpassning!

Efter ha genomfört lärstilstesterna på 6 klasser totalt 80 elever och summerat deras resultat ser jag en trend. Många är de elever som lär sig bäst kinestetiskt/praktiskt vilket är vanligt bland alla oss med ADHD. Sämst lär sig eleverna genom att lyssna och sedan redovisa skriftligt och vad gör vi som oftast i skolan? Jo just det vi lärare pratar, eleverna lyssnar och förväntas sedan redovisa sina kunskaper på skriftliga prov.. 🤷🏻‍♀️

Fått en tanke sen tidigare att anpassa undervisningen och klassrumsmiljön på mitt gymnasielärare jobb. Blev ännu mer övertygad om att det är det vi måste satsa på samt utöka kunskaper och förståelse för NPF diagnoser.

Riksförbundet Attention jobbar stenhårt för alla med NPF diagnoser. Bland annat har de sett till så även personer med ADHD får bli poliser, de har fixat så lärarutbildningens examensmål inkluderar kunskaper om NPF:

”Det nya examensmålet ska säkerställa att nyexaminerade lärare har rätt kompetens att bemöta elever med NPF-diagnoser i skolan och anpassa klassrumssituationen efter olika behov.” Riksförbundet Attention

Baserat utifrån detta tror jag vi kan anpassa massor till liten kostnad, gäller bara att vara kreativa 🤩

Mina förslag på anpassning:

 • Färgkodning och tydlig skyltning.
 • Tyst men klocka som syns men inte hörs.
 • Tennisbollar på alla bordsben och stolsben ger ett tystare klassrum.
 • Tydlig struktur med när prov ska ske, vad vi gör under lektionerna.
 • Börja lektionen med lugn musik så att eleverna kommer till ro vid lektionsstart.
 • Ståbord, pilatesbollar, balanssittkuddar allt för variation.
 • En låda med saker att pilla med tex tangles, antistressbollar, gem, en ballong fylld med mjöl (funkar inte i alla klasser), papper att kludda på mfl.

Här är några tips från NPF pedagoger på en skola i Stockholm som satsat med enkla medel fått till det bra för alla elever inkluderat NPF eleverna. 🥰

Så vad säger ni, nu kör vi va?

Att leva med ADHD och bli accepterad och förstådd!

Hur förklarar man för en neurotypisk person så den förstår att jag vill om jag bara kan?
Att jag startar dagen på tom tank och ska dra igång många tunga tågvagnar? Att jag behöver fylla tanken och öka dopamin för att komma igång och göra saker?
Att jag inte kan göra saker på ren vilja utan måste ha intresse som ger dopamin?

Jag fastnar i att kunna säga att jag vill visst komma en bestämd tid till en vän men det lyckas sällan för jag har problem med tidsuppfattning. Ofta tycker vännen att den inte är viktig för mig och känner sig förmodligen åsidosatt. Framförallt då jag kan passa andra tider som t.ex ADHD-coach utbildningen.

Det som gör mig ledsen och sårad är när vänner inte förstår mig, när jag får ta skit för sånt jag inte rår för. Ännu mer arg och ledsen blir jag för alla med ADHD som ofta får gliringar och elaka kommentarer av människor som inte förstår vad det handlar om att leva med ADHD.

So keep going och upplys världen för att öka förståelsen!

En liten läxa på ADHD coach utbildningen

Här är min ”hisspitch” en läxa där vi skulle skapa nyfikenhet för vad en ADHD coach jobbar med 🤪

Vad gör man som ADHD-coach?

Man coachar människor till att förändra tankemönster, beteende och förbättra så man lever sitt liv som man vill.

Måste man ha ADHD för att anlita en ADHD-coach?

Nej en coach är till för alla som vill förändra något i sitt liv.